Gemonde bouwt, maar waar?

Net als de andere dorpen in onze gemeente, snakt Gemonde naar woningen. Dus worden er plannen gemaakt om te bouwen bij de Rietstok. Dat niet iedereen het hier mee eens is, is duidelijk geworden. Een aantal inwoners zou graag zien dat woningen op een andere plek komen in het dorp. Mariska Sturkenboom sprak een tijd geleden met een aantal bewoners van Gemonde.

Wat willen ze?

Mariska Sturkenboom: “De bewoners die zich hebben uitgesproken, willen graag woningbouw in het dorp, maar niet bij de Rietstok. Er zijn een aantal bezwaren: het is een mooie groene plek in het dorp die het dorp z’n eigen karakter geeft. Verder zijn er nauwelijks faciliteiten voor woningen op deze plek. Zo zijn er echt te weinig parkeerplaatsen voor zoveel woningen. Een deel van de percelen is zo krap dat er geen parkeerplaats op het eigen perceel is. Het seniorencomplex dat er staat heeft ook al te weinig parkeerplaatsen. Daarbij is het vreemd dat er bij het plan van ‘De Huif’  in Gestel dit als argument werd gebruikt dat een ontwerp niet door kon gaan, maar als de projectontwikkelaar in Gemonde met een plan komt waarbij op de openbare weg geparkeerd moet worden, dit wel kan. Waar kijkt dit college dan naar?

Overigens is de afhandeling van al dat verkeer ook nog een punt dat voor veel onveiligheid zorgt.”

Een andere plek dus om te bouwen.

Mariska: “Ja, in de structuurvisie van de gemeente is de mogelijkheid voor woningbouw opgenomen in de Koudenbergstraat. Dat sluit al aan op een woonwijk, er wordt geen groen opgeofferd in het dorp en het karakter van Gemonde blijft bestaan. Er zijn zelfs twijfels of er, cultuurhistorisch gezien, wel gebouwd mag worden bij de Rietstok.

Het ziet er naar uit dat dit alles te maken heeft met de kosten voor de grond. Het zou jammer zijn als om die reden Gemonde het unieke karakter verliest op een prominente plek.”

Wat gaat er gebeuren?
Mariska: “Vanuit DorpsGoed gaan we vragen stellen aan het college wat nu hun gedachte is bij het bouwen op deze plek. Want bij de bijeenkomsten die georganiseerd zijn door de projectontwikkelaar en de gemeente, werd niet duidelijk waarom het nu persé op deze plek moet. Waarom wordt er niet naar een alternatief gezocht dat veel beter in het karakter van het dorp past? Dat soort zaken willen we weten van het college.”

Meepraten? Mail naar fractievoorzitter@dorpsgoed.nl.

Altijd op de hoogte zijn? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Inschrijven voor de nieuwsbrief

* verplicht veld