Gemeenschappelijke regelingen

Op de afgelopen raadsvergadering stonden diverse zienswijzen voor gemeenschappelijke regelingen. Dat zijn afspraken tussen meerdere gemeenten om samen een bepaalde taak uit te voeren. Denk hierbij aan de GGD, de Veiligheidsregio en het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC). 

Voor gemeenteraden betekenen gemeenschappelijke regelingen dat zij gezamenlijk besluiten nemen over het uitvoeren van bepaalde taken en de budgetten. Dit is vaak een efficiënte manier om diverse taken uit te voeren omdat het bundelen van krachten kan leiden tot kostenbesparing en betere kwaliteit van de uitvoering. Door schaalvergroting, delen van middelen en expertise. 

Als gemeenteraad is het wel opletten dat er controle wordt behouden over de gemeenschappelijke regelingen. Dat is de reden dat de kadernota’s van de Veiligheidsregio Brabant-Noord en het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) als bespreekstuk op de agenda stonden. Bij beide gemeenschappelijke regelingen komt er een verhoging van de kosten voor de gemeenten. De raad heeft unaniem een zienswijze aangenomen waarin wordt inzichtelijk te maken hoe men de komende jaren toekomstbestendig blijft werken zonder opnieuw een beroep op gemeenten te doen voor een volgende verhoging. 

DorpsGoed is blij dat er met zoveel aandacht wordt gekeken naar de gemeenschappelijke regeling. Het kan snel voelen alsof het geen zin heeft om als gemeenteraad hierin iets in te brengen. Wij zijn maar één stem aan de tafel tussen velen gemeenten. Maar dat betekent niet dat we niet kritisch kunnen kijken en ergens aandacht voor kunnen vragen. 

Altijd op de hoogte zijn? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Inschrijven voor de nieuwsbrief

* verplicht veld