Geen grond om op te bouwen? Onzin!

Bouwen, bouwen, bouwen. Iedereen in onze gemeente die daar mee bezig is, doet enorm zijn of haar best om woningen te realiseren waar het kan. Ambtenaren proberen procedures zo goed mogelijk te laten verlopen, zodat het snel kan. Het college heeft het hoog op de agenda staan. De gemeenteraad heeft, onder aanvoering van DorpsGoed, extra geld beschikbaar gesteld. Iedereen doet zijn best.

Maar soms is je best doen niet genoeg. We vragen het aan Diny Pennings.

Diny: “voorwaarde is dat iedereen zijn best doet, maar soms gebeuren er zaken waar ik niets van begrijp. Zo zijn we begin april door ambtenaren en het college bijgepraat over de stand van zaken met betrekking tot woningbouw. Je ziet dan hoe lang het duurt (zeven tot tien jaar om van plan tot bouw te komen). En dan hebben we het nog niet over langdurige bezwaarmakers en bouwperikelen die vertragen.”

Maar dat is toch geen nieuws?

“Nee, dat klopt”, zegt Diny, “dat niet. Het nieuws kwam eigenlijk na de bijpraatsessie. Een van de vragen die ik stelde was, hoe de grondpositie van de gemeente was en waarom stukken zo lang braak liggen. Het college gaf aan dat er nauwelijks eigen grondposities waren. Daarom kan er ook niet tijdelijk gebouwd worden, want er is geen grond. Maar na de informatieavond, die ook terug te zien is via de vergaderkalender van de gemeenteraad (Zie de link op 2 april), werden we benaderd door iemand uit Den Dungen die aangaf dat er een stuk land braak ligt tussen de Spekstraat en het Grinsel in Den Dungen dat eigendom is van de gemeente. En wel 4,5 hectare! Als 15 jaar van de gemeente! Doe er iets mee! Ik snap niet dat hier nooit over gesproken is en dat er niets mee gedaan wordt. Dan kun je nog zo je best doen, maar dit is niet goed!”

En het college heeft zelfs mandaat gekregen om aankopen te doen zonder de raad vooraf te informeren?

Diny: “Ja, in 2020 heeft het college gevraagd om een mandaat van de raad te krijgen om zonder vooroverleg tot een miljoen euro per transactie te kunnen doen om grond aan te kopen. Volgens het college is er zo weinig grond dat het nooit voor zou komen dat ze zoveel uit gaan geven. Maar ze hebben gewoon grond en doen er niets mee. Daar snap ik helemaal niets van! En waarom ze dan nog zeggen dat ze nauwelijks grondposities hebben, begrijp ik ook niet.

Vooral omdat er aan de westkant van Den Dungen uitbreidingsplannen waren gemaakt, allemaal op grond van andere eigenaren en aan de oostkant ligt gewoon een stuk van de gemeente braak!

We hebben al het een en ander nagevraagd op het gemeentehuis, maar we gaan hier verder mee! Nu willen we weten hoe het zit ook.”

Wil je reageren? fractievoorzitter@dorpsgoed.nl.

Altijd op de hoogte blijven? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Inschrijven voor de nieuwsbrief

* verplicht veld