Elke twee jaar borstonderzoek, dat willen we zo houden!

Gezondheid is een groot goed, dat is de laatste tijd wel weer duidelijk geworden. De gezondheidszorg heeft het zwaar. Mensen hebben lang en hard gewerkt. En het tekort aan mensen die in de zorg willen en kunnen werken, loopt op. En daar zien we nu de eerste problemen al ontstaan. De staatssecretaris van volksgezondheid heeft namelijk besloten het tijdsinterval tussen twee borstonderzoeken bij het algemene bevolkingsonderzoek naar borstkanker te verlengen van twee naar drie jaar.

Waarom eigenlijk?

Diny Pennings: “De staatssecretaris geeft aan dat er te weinig laboranten zijn om het onderzoek te doen. Ze kunnen het dus niet meer voor elkaar krijgen om in elk dorp in Nederland dit onderzoek elke twee jaar uit te voeren. En dat is wel kwalijk, want elk jaar zijn er weer vrouwen waarbij borstkanker via dit onderzoek wordt ontdekt. Meestal hebben ze zelf nog niet in de gaten dat dit gaande is en zo kan er op tijd iets aan gedaan worden. Dus die onderzoeken zijn echt nodig, elke twee jaar.”

Waarom is de verschuiving naar drie jaar niet goed?

Diny: “Als je geen klachten hebt en de borstkanker is een jaar verder als het ontdekt wordt, zijn de gevolgen voor de vrouwen veel groter. Misschien zijn er al uitzaaiingen, of is een borstbesparende operatie niet meer mogelijk. Dan zijn de ingrepen veel groter. En naast het leed dat dat veroorzaakt, zijn de kosten veel hoger. Dus we hebben er alle belang bij dat die onderzoeken elke twee jaar gedaan worden.

Wat kan DorpsGoed daar aan doen?

Diny: ”DorpsGoed alleen kan daar niet zoveel aan doen. We hebben hier wel een motie over aangenomen in de gemeenteraad. Onder aanvoering van Hans Deckers van de PPA is er een motie ingediend om de staatssecretaris op te roepen dit onderzoek toch elke twee jaar te houden. En we roepen andere gemeenten op dit signaal ook af te geven. We hopen dat Den Haag dit oppakt, want op dit moment is het zo dat één op de zeven vrouwen borstkanker ontwikkelt. Dat is heel veel. Als we er op tijd bij zijn, voorkomt dit onnodig leed.”

Vind je hier ook wat van? Laat het ons weten: fractievoorzitter@dorpsgoed.nl . 

Altijd op de hoogte zijn? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Inschrijven voor de nieuwsbrief

* verplicht veld