Eindelijk plek zat!

Net voor de kerstdrukte was het klaar; extra parkeerplaatsen bij Jumbo Janssen in Maaskantje. Wat een verbetering ten opzichte van de vorige situatie. Samenwerking tussen ondernemers en gemeente heeft geleid tot een overzichtelijke parkeerplaats. Daardoor zijn er minder opstoppingen op de doorgaande weg door Den Dungen voor de supermarkt.

We schreven er al eerder over:

Parkeren bij de Jumbo op het Maaskantje? Plèk zat jonguh! – Dorpsgoed

Toine van Vught: “Fijn dat dit nu gerealiseerd is. We hebben de afgelopen jaren vaak aandacht gevraagd voor de situatie rond de supermarkt. We zijn blij dat het nu in ieder geval overzichtelijker is. Het blijft natuurlijk wel opletten met oversteken, maar de vraag is of dat ooit te veranderen valt.”

Is het nu klaar?

Toine: “Dat is nog even de vraag. Het laden en lossen van de vrachtwagens is nog wel een punt, maar wellicht dat dat nu ook beter gaat nu auto’s beter kunnen doorrijden. We zijn heel benieuwd hoe de omgeving en de omwonenden de nieuwe situatie ervaren. Dus als je er iets van vindt, laat het ons weten.”

Toine gaat verder: “Daarnaast heeft de Tweede Kamer een wetsvoorstel aangenomen dat er binnen de bebouwde kom zoveel mogelijk 30 km gereden moet worden. We zouden graag zien dat deze optie wordt meegenomen in de verkeers- en dorpsplannen van de gemeente. Niet alleen in de Den Dungen, maar in al onze dorpen. Dus daar zullen we de komende tijd aandacht voor vragen.”

Wil  je hier meer over weten? Wil je hier iets over kwijt? Mail naar Toine van Vught: toine@dorpsgoed.nl