Eerst draagvlak, dan bouwen!

Een duivels dilemma noemde DorpsGoed de beslissing over de visie van het college op de omgeving Theereheide. Want we willen dat er gebouwd gaat worden bij Heidelust, maar zoals het nu gaat verwachten we dat het heel lang duurt voor er een schop in de grond gaat.

Waarom duurt het zo lang denk je?

Mariska Sturkenboom: “we denken dat het zo lang duurt omdat de omwonenden echt overvallen zijn door dit plan. Er is een visie gemaakt door het college. Bij het scenario wat met alle adviezen en inspraak naar voren was gekomen, zou er een school en een waterberging op die plaats komen. Maar het college heeft toen ineens besloten dat er veel meer woningen moeten komen op die plaats. En dat is bij veel bewoners in die buurt helemaal verkeerd gevallen. Die zitten nu met z’n allen in de weerstand.”

Wat vindt DorpsGoed van de bouwplannen?

Mariska: “Die bouwplannen vinden we helemaal niet zo verkeerd. Maar doordat de buurt zich zo overvallen voelt nadat ze veel moeite hadden gestopt in meepraten en meedenken, zijn ze boos dat er dan niet gezegd wordt dat er over een heel ander plan besloten wordt. Het voelt alsof er niets met hun input gedaan is. Zelfs het waterschap geeft aan dat zij niet achter de visie kan staan vanwege de waterberging in het gebied. 

DorpsGoed vindt wel dat er gebouwd moet worden en deze locatie leent zich daar wel voor. Maar hoe er hier met een buurt en bewoners is omgegaan is echt niet goed.”

Wat is dan dat duivelse dilemma?

Mariska: “We vinden dus dat er wel gebouwd moet worden. Maar doordat de buurt nu zo boos is, verwachten we dat er veel bezwaren komen. Dus dat er heel veel vertraging komt door alle bezwaren. Tijdens de afgelopen raadsvergadering hebben we voorgesteld de visie voor Heidelust uit het plan te halen en eerst met de buurt te gaan praten. Maar de coalitiepartijen wilden dat niet. Dus nu mogen de bewoners achteraf zeggen wat ze van een plan vinden. Dat is geen burgerparticipatie. Dat is ouderwets de bewoners voor het blok zetten. We hebben dus tegen het voorstel gestemd omdat dit opgelost moet worden, voordat je de visie er door drukt. Hoewel het voorstel zelf dus niet zo gek is.”

En wanneer gaat dan de schop in de grond?

Mariska: “Geen idee. Een visie  moet meestal verder uitgewerkt worden. Maar deze is al heel specifiek ingevuld, dat is eigenlijk al heel ongewoon. Er moeten nog aanbestedingen plaats vinden. En tegen al die processen kunnen bezwaren gemaakt worden, zeker bij de bestemmingsplannen. En door de weerstand die er nu al is, zal dat nog wel een tijd duren. Wat DorpsGoed betreft een gemiste kans om een proces te versnellen door samenwerking en het luisteren naar burgers. Jammer.”

Wil je hier meer over weten? Wil je hier iets over kwijt? Mail naar Mariska Sturkenboom: fractievoorzitter@dorpsgoed.nl

Inschrijven voor de nieuwsbrief

* verplicht veld