een dagje in Hoptuinen

Met regelmaHoptuinen info wijkat bezoekt DorpsGoed een wijk in onze gemeente om de woonervaringen te horen van de bewoners en om verder te horen wat er bij hen leeft. Afgelopen maand stond onze stand in Hoptuinen, het nieuwe wijkje tussen Vaart en Grinsel.

Wonen in de wijk

Mensen wonen hier met plezier: de kleinschaligheid, de rust, het weinige verkeer en het groen zorgen voor deze kwaliteit van wonen.  Ook de afwisseling in huizentypen spreekt de wijkbewoners  aan. Er is een mix van starterswoningen, tweekappers en vrijstaande woningen wat vervolgens zorgt voor bewoning door zowel jong als oud. Blij is men eveneens met de diverse buurtinitiatieven die er zijn ontstaan op het verlanglijstje staat nog wel de eigen buurt-App.

Terugkijkend zeggen bewoners dat het bouwproces erg lang duurde en “nog steeds staan er bouwobstakels in de buurt. Daardoor blijf je het idee houden dat de wijk niet af is. De weg is ook lang afgesloten geweest,” aldus één van de bewoners van het eerste uur.

Wadi

Even wennen is ook de wadi in de wijk. Bij deze groene ruimte, die bedoeld is voor het opvangen en laten bezinken van overtollig regenwater, hoort namelijk ander groenonderhoud dan bij een gazon: en dat blijft lastig of wennen. Langs deze wadi vindt een enkele bewoner het aantal parkeerplaatsen te gering en de oplossing van grasbetonblokken wordt als rommelig ervaren.

Ervaring met gemeente

Er zijn natuurlijk ook zaken waarbij je als nieuwe inwoner een beroep op de gemeente doet. Wisselende reacties peilden wij. Vaak reageerde de gemeente Sint-Michielsgestel snel en direct, maar het gebeurde ook dat afspraken niet werden nagekomen. Positief was de reactie op de bewonersbijeenkomst die de gemeente organiseerde. Alleen was deze wat laat voor de groep mensen, die er al woonde en deze werd daarom een beetje beschouwd als mosterd na de maaltijd.

DorpsGoed heeft met dit bezoek weer zicht gekregen op onderwerpen waarvoor door onze inwoners aandacht voor wordt gevraagd. De contacten opgedaan op deze dag zijn waardevol voor onze (raads)leden.

Voor uw reactie of meer informatie neem contact op met Mariska Sturkenboom, m.sturkenboom@kpnmail.nl. of ga naar www.dorpsgoed.nl

Wilt u dat wij de stemming bij u in de wijk komen peilen? Neem dan ook contact met ons op!