Drukte bij bezoek DorpsGoed aan Parkhagen

Op zaterdag 21 mei waren leden van DorpsGoed op bezoek in de mooie Gestelse wijk Parkhagen. Voorafgaand aan het bezoek had de partij huis aan huis brieven en vragenlijsten verspreid om aandacht te vragen voor dit bezoek en respons los te weken over de woon- en leefervaringen in deze bijzondere wijk.IMG_2857[1]

Vanaf het moment dat de partytent opgebouwd was tot na de eindtijd van het bezoek was het een komen en gaan van bewoners die hun vragenlijsten inleverden en met een bekertje thee of koffie hun ervaringen deelden met de DorpsGoedleden.

Prettig wonen in een gevarieerde en groene wijk

Eensluidend waren de geluiden over de mooie uitstraling van de wijk als geheel en variatie in woningen. Ook waren bewoners overwegend positief over het autoluwe, parkachtige binnenparkje met speelgelegenheid. Gaven sommigen aan dat ze het fijn vinden dat er veel jonge gezinnen wonen, anderen missen de wat oudere bewoner in de wijk. Ook het dorp Sint-Michielsgestel wordt gewaardeerd om zijn groene, landelijke karakter en zijn centrale ligging.

Kritische noten

Hoewel de boventoon positief was, werden er ook kritische opmerkingen geplaatst. Zo was de wadi voor enkelen een bron van ergernis: in hun ogen is het vooral een onkruidverspreider. Ook het onderhoud van het openbaar groen laat in de ogen van de bewoners te wensen over. Eveneens was er ergernis over het parkeren. Zo stoort men zich aan het parkeergedrag van sommige wijkbewoners, maar kern van het probleem is vooral de onduidelijkheid met betrekking tot het parkeren.

Met stip op één staat echter de verkeersveiligheid in en om de wijk. In de verkeersluwe wijk komt het zelfs voor dat er te hard wordt gereden, zeker in relatie tot de vele spelende kinderen. De verkeersveiligheid op de Schijndelseweg en de Vestdijkstraat kregen de meeste punten van kritiek. Bewoners vragen de gemeente werk te maken van verkeersmaatregelen die maken dat de automobilisten zich hier aan de voorgeschreven snelheid houden. Helaas hebben herhaaldelijke verzoeken nog niet geleid tot aanpassingen. Gelukkig wist een bewoner te melden dat hij binnenkort een afspraak met de gemeente had om mee te denken over oplossingen

Ervaringen met de gemeente

Over de ervaringen met de gemeente hoorden we wisselende geluiden: van klantvriendelijk tot nalatig in het geven van respons. Van zorgen over onterechte overschotten bij WMO-gelden en slechte digitale bereikbaarheid tot een gezellige kennismakingsbijeenkomst. De DorpsGoedleden luisterden niet alleen naar de gehoorde opmerkingen en gaven adviezen hoe te handelen in een aantal gevallen. De raadsleden zegden ook toe een aantal zaken op de voet te volgen en deze zo nodig aan het college voor te leggen. DorpsGoed kijkt terug op een geanimeerd en geslaagd bezoek. Heeft u vragen over deze actie of over DorpsGoed zelf, neem dan contact op met Mariska Sturkenboom.