DorpsGoed: zorgen over college, dat weinig over heeft voor zorg

Op donderdag 3 november besloten we als gemeenteraad over de begroting 2017. Financieel lijkt alles op orde, maar DorpsGoed maakt zich grote zorgen.

Verenigingen betalen meer belastingMariska Sturkenboom

De coalitiepartijen PPA, De Gestelse Coalitie en D66 besloten eerder al de onroerend zaakbelasting (OZB) voor niet-woningen fors te verhogen. Dat betekent concreet dat onder andere verenigingen die gebruik maken van een accommodatie of van velden, veel meer belasting gaan betalen. DorpsGoed meent dat verenigingen het hart van onze gemeenschappen zijn en dat je die in deze moeilijke tijden niet zwaarder moet belasten, die moet je koesteren.

Bezuinigingen niet gehaald

De coalitie besloot eerder ook een aantal andere bezuinigingen door te voeren, waaronder op de openbare bibliotheek. Omdat er totaal geen voortgang zit in het nieuwe bibliotheekbeleid, wordt die bezuiniging niet gehaald. Blijkbaar lukt het de wethouder niet om ook deze zaak tot een spoedig en goed einde te brengen. DorpsGoed denkt daarbij ook aan het gebrek aan voortgang bij De Huif en Grienselhof.

Leges terugbetalen

Verbaasd is DorpsGoed over de opstelling van het college en specifiek van wethouder Mathijssen:  diegenen die leges betaald hebben, maar niet bouwden, krijgen de leges ongevraagd terug. Men hoeft daar geen moeite voor te doen. Mensen die echter benadeeld zijn op een ander vlak, moeten heel veel moeite doen om hun geld terug te krijgen of bijvoorbeeld meer zorg te ontvangen. De wethouder financiën geeft makkelijk geld uit zijn eigen portefeuille, terwijl uit de portefeuilles van de andere wethouders het geld moeilijk los komt.

Zorg over zorg

DorpsGoed besteedde ook donderdag weer veel aandacht aan de budgetten voor de zorg. Onze stellingname is:  geld voor zorg is bestemd voor zorg. Wij willen dit geld niet besteed zien aan een wijkmakelaar. DorpsGoed diende het voorstel in om het budget van de wijkmakelaar terug te brengen tot  € 10.000,-, zodat deze zijn werk wel kan doen, maar er geen speeltuintjes betaald worden van bijvoorbeeld zorggelden. Dit geld moet aan de WMO en aan de Jeugdzorg besteed worden. Helaas dachten bijna alle andere partijen daar anders over. Het voorstel werd niet aangenomen. U begrijpt, we blijven kritisch op de uitvoering van de zorg voor u en uw naasten, omdat wij menen dat deze beter kan.

Heeft u ook een mening over een van de bovenstaande onderwerpen en praat u graag mee? Kom dan naar onze volgende achterbanvergadering in de Litserborg op woensdag 30 november. Of neem contact op met m.sturkenboom@kpnmail.nl