DorpsGoed: zorgen over aanpak gemeentelijk vastgoed

Gemeentelijk Vastgoed
Op 9 juni jl. werd in de gemeenteraad gesproken over hoe om te gaan met het gemeentelijk vastgoed. DorpsGoed ging akkoord met de theoretische notitie, maar gaf zeer duidelijk aan dat deze theorie van het college tot op heden niet of nauwelijks lijkt op de dagelijkse praktijk zoals uitgevoerd door ditzelfde college. DorpsGoed vroeg zich zelfs hardop af of dit college in staat is deze theorie om te zetten in handelen.Jos Maas 01-10-2014 01

Tijdens de jarenlange voorbereiding van het college had het op zijn minst met het maatschappelijk veld kunnen spreken. Het is immers belangrijk om te weten of deze aanpak aansluit bij ideeën van verenigingen, die gebruik maken van de gebouwen en velden. DorpsGoed kon op geen enkele wijze ontdekken of dit ook is gebeurd. Nu lijkt het alsof de gemeente een route uitstippelt en de verenigingen, ongeacht hun eigen visie op de toekomst, moeten volgen. In de ogen van DorpsGoed moeten verenigingen en gemeente bij zo’n belangrijk onderwerp samen optrekken.

Burgerinitiatief Grienselhof
In de gemeenteraadsvergadering van 18 februari eerder dit jaar nam de gemeenteraad in overgrote meerderheid een motie aan waarin ze het college opriep om met de initiatiefnemers van het burgerinitiatief Grienselhof samen te zoeken naar mogelijkheden om dit te doen slagen. Bijna een half jaar verder moeten we constateren dat er nog niet meer is dan een becijfering van de gemeente welke kosten er nodig zijn om het pand op te knappen. Dat was absoluut niet de strekking van de aangenomen motie. Zoals de uitvoering tot nu toe gaat, geeft het Gestels college dit initiatief geen serieuze kans van slagen.

Motie van Treurnis: Vanwege de gebrekkige uitvoering van deze opdracht diende DorpsGoed samen met andere partijen een motie van treurnis in. Een politiek zwaar middel om de wethouder duidelijk te maken dat de inspanningen rond dit onderwerp absoluut onvoldoende zijn. Hij heeft ruimschoots de tijd gehad om samen met de betrokkenen een plan te maken dat op draagvlak kan rekenen, zodat er op een positieve manier gestart kan worden met de uitwerking.

DorpsGoed hoopt dat deze motie de wethouder beweegt echt mee te werken aan dit burgerinitiatief. Daarnaast wil de fractie dat het verenigingsleven betrokken wordt bij haar eigen toekomst en de gemeente samenwerkt om die toekomst vorm te geven!
Heeft u vragen of opmerkingen, laat het ons weten of bezoek onze vrij toegankelijke onze achterbanvergaderingen. Jos Maas, DorpsGoed, tel. 06-19448053, email: jos.ahm.maas@gmail.com