DorpsGoed: Zorgen om de Zorg!

Afgelopen weken is de kwetsbaarheid van het nieuwe WMO-beleid duidelijk geworden. Pantein-Vivent Huishoudelijke Hulp is failliet gegaan. Slechts enkele weken nadat Pantein-Vivent was gestart met de dienstverlening aan hun cliënten, stopt deze al weer. Gemeenten die een contract hebben met Pantein-Vivent moeten in allerijl iets regelen. Daarbij zijn de belangen van cliënten én personeel belangrijk. Ook de gemeente Sint-Michielsgestel heeft snel iets anders moeten regelen. De communicatie hierover vanuit de gemeente is ons inziens helder geweest en er is snel beslist een andere zorgaanbieder in te schakelen. De komende weken zal blijken of dit goed gaat lopen.

Zorg en burger

DorpsGoed is heel erg geschrokken van het plotselinge faillissement van deze organisatie; onze partij vertrouwde erop dat “onze” WMO zou worden uitgevoerd door de gecontracteerde organisaties.

U weet het, de WMO uitvoeren, is ondersteuning bieden, daar waar de burger het alleen niet meer kan. Maar dan moet u er op kunnen vertrouwen, dat er ondersteuning is. U wilt dat goed aangesloten wordt op uw vraag, maar u wilt dan ook dat die zorgaanbieder klaarstaat en niet plotseling wegvalt door bijvoorbeeld een faillissement.

Zorg en politiek

De raadsleden van DorpsGoed willen als volksvertegenwoordiger weten wat er gebeurt in onze gemeente. Dat willen we niet alleen horen van de medewerkers van de gemeente en van de wethouder, maar dat willen we vooral van u horen. We willen graag weten wat u meemaakt, zodat wij op tijd zien en horen als er ergens een structureel probleem optreedt. Zo kunnen we dit bespreekbaar maken in de plaatselijke politiek.

Meldpunt WMO

Graag horen we van u, hoe u de contacten met de gemeente over de WMO ervaart. Wij willen weten of u vertrouwen heeft in uw gemeente heeft en of zij u biedt wat u nodig heeft, als u er met uw eigen omgeving niet meer uitkomt. Met deze en andere signalen kunt u terecht op ons meldpunt WMO. Op deze website staat een link naar het meldpunt.

Uw zorg in de politiek

Zoals gezegd, uw opmerkingen verzamelen we en zullen we gebruiken om uw geluid te laten horen in de politiek. We nodigen u dan ook van harte uit gebruik te maken van de gelegenheid uw opmerkingen te maken op het meldpunt op deze site.