DorpsGoed: wethouder kom met een goed subsidieprogramma!

Nog eind september het subsidiebeleid vanaf januari 2017 vaststellen is veel te laat. Verenigingen zijn dan al volop in voorbereiding op het volgende jaar. Is er genoeg geld voor onderhoud? Hoe Mariska Sturkenboomhoog wordt de subsidie? Moeten we de contributie verhogen? Blijven de huren voor accommodatie gelijk? De gemeenteraad kreeg pas begin september de voorstellen van het college en dat terwijl was toegezegd dat die er in mei zouden zijn.

Geen inspraak
En toen begon het circus. Het plan werd pas op dinsdag 13 september aan de verenigingen gepresenteerd. Die hadden nog welgeteld één dag om te bedenken wat ze van het plan vonden en eventueel de raadsleden te informeren over hun standpunt. Donderdag 15 september stond het voorstel al op de raadsagenda om besproken te worden: daarmee biedt je geen ruimte om een alternatief te bedenken. Blijkbaar was ook niet de bedoeling van de verantwoordelijk wethouder: inspraak en meedenken is namelijk lastig!

Kwalitatief onder de maat
Tijdens de raadsvergadering van 15 september kreeg het commentaar van DorpsGoed over de gang van zaken, grote bijval van de andere raadsfracties. De PPA vond, net als DorpsGoed het voorstel onduidelijk, visieloos en kwalitatief onder de maat. Onder aanvoering van DorpsGoed, PPA en VVD werd besloten dat wethouder Loose het nog maar eens een keer over moet doen, maar dan wel echt beter.

Wethouder moet voorstel intrekken
De wethouder Loose had geen keus en moest zijn voorstel intrekken. Enerzijds goed omdat dit voorstel niet bijdraagt aan de instandhouding van een gezond verenigingsleven. Anderzijds hebben de verenigingen geen idee waar ze op kunnen rekenen voor de komende vier jaar. De wethouder kreeg wel de opdracht mee om ervoor te zorgen dat in ieder geval in 2017 alles blijft zoals het is en dat hij de komende tijd moet gebruiken om met een goed voorstel te komen. Een voorstel waarbij de raad, maar vooral de verenigingen gevraagd wordt of zij ideeën hebben over de nieuwe subsidiebeleid voor verenigingen.

Belofte nakomen
Beleid dat alle verenigingen in onze gemeente raakt, kan niet worden bepaald zonder deze verenigingen te raadplegen! DorpsGoed zal er de komende tijd op toezien dat de wethouder zijn belofte aan de raad eens waar maakt en zorgt dat er toekomstbestendig beleid komt, dat recht doet aan alles wat onze verenigingen voor onze Gestelse samenleving doen!

Wilt u meepraten over dit onderwerp: mail naar m.sturkenboom@kpnmail.nl of kom bij de volgende achterbanvergadering op woensdag 5 oktober om 20.00 uur in de Litserborg