DorpsGoed: wethouder geef duidelijkheid over openbare bibliotheek

Bibliotheek

Bibliotheek de Meierij

Openbare bibliotheek De Meierij is prominent in beeld bij het huidige college van Sint-Michielsgestel als het gaat om de forse bezuinigingen die het gaat doorvoeren. Dat heel veel inwoners het niet eens zijn met de bezuiniging op deze belangrijke voorziening, is de afgelopen maanden wel duidelijk geworden. Tientallen reacties kwamen er bij DorpsGoed binnen, naast de honderden die bibliotheek zelf kreeg.

Consequenties

DorpsGoed heeft er bij het college telkens weer op aangedrongen de consequenties van deze bezuiniging goed in beeld te brengen. De verantwoordelijk wethouder heeft wat ons betreft de gevolgen van die bezuiniging nog steeds niet goed doordacht. Tijdens de bespreking van de begroting vroeg DorpsGoed opnieuw om aandacht voor de bibliotheek.

Steun voor motie

We dienden een motie in om de wethouder te vragen nog voor het eind van dit jaar met een plan te komen waarin duidelijk wordt wat er met de openbare bibliotheek moet gebeuren. Dat D’n Durpsherd en De Huif daarin eveneens belangrijke schakels zijn, moge duidelijk zijn. Deze motie werd met overgrote meerderheid aangenomen. Daar zijn we heel blij om. De wethouder zal dus eind 2015 laten weten wat hij van een openbare bibliotheek in de toekomst verwacht. U kunt er van op aan dat DorpsGoed dit onderwerp samen met u op de voet blijft volgen!

Dorpsgoed

Rik Sieben, Raadslid DorpsGoed

Wilt u meer weten of uw mening geven over dit onderwerp? Mail dan naar Rik Sieben (rsieben@home.nl) of Mariska Sturkenboom (m.sturkenboom@kpnmail.nl).