DorpsGoed was op bezoek in Gestel!

Op zaterdag 9 december was DorpsGoed met zijn partytent op bezoek op het Campanulaplein in Sint-Michielsgestel. Van 10.00 uur tot 12.00 uur waren vele leden van de partij in het op de hoek van dit plein aanwezig om van buurtbewoners te horen hoe de ervaringen zijn met het wonen in deze buurt.Campanulaplein

Het bezoek van deze zaterdag werd, zoals alle vorige keren, voorafgegaan door een uitnodiging en een vragenlijst die op veel adressen in de buurt van plein waren bezorgd. Mariska Sturkenboom: “We bezochten de afgelopen jaren al veel nieuwe, maar ook bestaande wijken in onze gemeente; nu was deze wijk in Gestel aan de beurt. We waren deze zaterdag vol goede moed naar Gestel getogen, in de wetenschap dat de sneeuw van de dagen ervoor en het natte weer van deze zaterdag bezoekers zou kunnen “afschrikken”. Dat laatste bleek werkelijkheid te worden. Ondanks de hartverwarmende opkomst van de leden van de partij, bleek de interesse om er die ochtend erop uit te gaan voor de lokale politiek gering te zijn.

Centrumplan, Huif en verkeersveiligheidDorpsgoed Big Five groene achtergrond

Slechts enkele bezoekers kwamen op de koffie bij DorpsGoed en later ontvingen we nog via de post een paar ingevulde enquêteformulieren. Uit de antwoorden in de gesprekken en de vragenlijsten blijkt een tevredenheid van de buurtbewoners met de voortgang in het centrumplan; het woord “eindelijk” viel herhaaldelijk. Ook bleek men het eens te zijn met de gang van de Huif naar het gemeentehuis. Opvallend in alle gesprekken die wij tijdens onze wijkbezoeken voeren, zijn de zorgen over de verkeersveiligheid in onze dorpen en wijken. Opvallend is dat ook iedereen weet te zeggen, dat het vaak de eigen buurtbewoners zijn die zorgen voor verkeersonveiligheid. Zij die de buurt goed kennen rijden in de regel veel te hard! Dit thema pakt DorpsGoed dus weer aan in de volgende bestuursperiode.

DorpsGoed kijkt ondanks de koude en de kleine opkomst terug op een geslaagd bezoek aan het Campanulaplein. Binnenkort leest u over ons volgende wijkbezoek. Heeft u vragen over deze actie of over DorpsGoed zelf, neem dan contact op met Mariska Sturkenboom m.sturkenboom@kpnmail.nl