DorpsGoed: voor een gezonde toekomst van de Litserborg

Een mooi gemeenschapshuis met veel functies en vooral een ontmoetingsplek voor jong en oud. Geen toekomstmuziek, maar volgens DorpsGoed werkelijkheid in Den Dungen.

Exploitatielitsenborg
Dat het niet meevalt om een gemeenschapshuis rendabel te krijgen, kan elk bestuur van onze gemeenschapshuizen in de gemeente Sint-Michielsgestel beamen. Toen de nieuwe Durpsherd werd geopend, werd de eerste jaren enkele tonnen krediet beschikbaar gesteld om de mogelijke tekorten de eerste jaren op te vangen. Bij de Litserborg gebeurde dat niet. De verwachting vooraf was dat dit extra budget niet nodig zou zijn.

Bedrijfsplan
Helaas blijkt dit niet het geval. Door allerlei omstandigheden moet er toch geld van de gemeente bij. Hier gaven we als raad voor 2017 toestemming voor. Voorwaarde is wel dat er een goed bedrijfsplan komt. In dat bedrijfsplan moet duidelijk worden waar kansen liggen om de komende jaren voldoende inkomsten te hebben.

Akoestiek en Grand Café
Binnenkort wordt er onderzoek gedaan naar de akoestiek in de verschillende zalen van het gebouw. En misschien moet er nog eens gekeken worden naar de inrichting van het Grand Café. Aan het eind van het jaar komt hiervoor geld beschikbaar. De gemeenteraad vindt namelijk, dat eerst dat bedrijfsplan er moet komen en dan kan er vanuit een goede basis besloten worden hoe de Litserborg er uit gaat zien. Onderdeel daarvan kan het Grand Café zijn.

Aanpassing raadsvoorstel
DorpsGoed nam in de gemeenteraad het initiatief om het raadsvoorstel van wethouder Loose aan te passen. Samen met alle andere partijen in de raad, zijn we er van overtuigd dat hiermee de voorwaarden voor een mooie toekomst voor de huiskamer van Den Dungen geschapen zijn.

Wilt u meer weten: neem dan contact op met DorpsGoed. Via facebook.com/dorpsgoed kunt u ons volgen, ons vragen stellen, en meediscussiëren over onderwerpen die u belangrijk vindt.