DorpsGoed: vóór bloeiende dorpsgemeenschappen

De gemeente Sint-Michielsgestel bestaat uit meerdere dorpskernen. Deze kernen zijn niet even groot en vragen uiteraard ieder om een andere aanpak en andere middelen om ervoor te zorgen dat het levendige en bloeiende gemeenschappen blijven. 

Het dorp Sint-Michielsgestel kent zijn eigen uitdagingen met een nieuw centrum en een nieuw gemeenschapshuis. Daarin is het volgens DorpsGoed echter niet uniek in onze gemeente. Zo wordt er ook in Berlicum gebouwd aan een nieuw centrum en is daar sprake van enige leegstand. Daarnaast heeft Gemonde een nieuw gemeenschapshuis in aanbouw en nam het bestuur van Litserborg ook de uitdaging aan om tot een gezonde exploitatie te komen. Toch lijkt het er sterk op dat er op dit moment in Gestel extra personeel wordt ingezet en geld wordt uitgegeven. DorpsGoed vraagt zich of dat wel zo vanzelfsprekend is.

Centrummanager voor Gestel

In de kern Sint-Michielsgestel is een centrummanager aangesteld, deze moet de leegstand in de winkelpanden helpen voorkomen en oplossen. Mariska Sturkenboom vraagt zich of dit enkel aandacht verdient in het dorp Gestel en of er ook niet inzet nodig is in Berlicum en Den Dungen, waar leegstand van winkelpanden eveneens een probleem is. Mariska: “Bij de behandeling van de economische visie van de gemeente in augustus 2019 vroeg ik al aandacht voor de leegstand aan het Mercuriusplein.”

Programmamanager voor de Meander

In al onze dorpen hebben we gemeenschapshuizen, waarin veel activiteiten door de gebruikers van de verschillende verenigingen activiteiten worden georganiseerd. Opvallend is dat er in de Meander ter ondersteuning een programmamanager van Bint is aangesteld. Mariska: “Ook hier vraagt DorpsGoed zich af waarom er in de Meander door de gemeente wel geld is vrijgemaakt en in de andere gemeenschapshuizen niet. In de andere gemeenschapshuizen moeten de besturen zelf hun “programma managen” en in Gestel gebeurt dat met extra subsidie van de gemeente.” Mariska: “Ik vind dat vreemd en dus hoor ik graag van wethouder Van der Aa of zij ook vindt dat hier met twee maten wordt gemeten.”

Wil je meer weten over deze kwesties of je mening met DorpsGoed delen? Neem contact op met Mariska Sturkenboom, m.sturkenboom@kpnmail.nl