DorpsGoed vindt aandacht voor de werkelijke oorzaak van armoede belangrijk

Armoede verdient blijvende aandacht
DorpsGoed vindt het van essentieel belang dat ook de werkelijke oorzaak van armoede binnen het gezin onder de aandacht blijft. Daar moeten maatregelen voor genomen worden. Zo moet meedoen in de maatschappij worden beloond. Mensen worden nog steeds te weinig gewezen op mogelijkheden die er zijn om gebruik te maken van regelingen. DorpsGoed wil dat gezinnen echt geholpen worden.

Staatssecretaris Klijnsma heeft de komende vier jaar geld beschikbaar gesteld voor het bestrijden van armoede. Aan de gemeente de taak om te zorgen dat dit geld het leven van kinderen die in armoede leven, wat makkelijker maakt.
Volgens de Verenigde Naties leef je in armoede, als je niet kunt voorzien in de eerste levensbehoeften. In veel landen is puur overleven dagelijkse praktijk. In Nederland hoeft niemand van armoede om te komen. En toch spreken we van armoede, als je niet de keuze hebt om deel te nemen aan hetgeen jouw omgeving te bieden heeft. Denk aan vrije tijd, ontmoeten, ontwikkelen en recreëren. Dan is er sprake van armoede. Voor kinderen die opgroeien zonder dat ze kunnen sporten, muziek maken, op schoolkamp gaan of anderszins, omdat er in het gezin te weinig geld is, komt er nu geld beschikbaar.

Blijvende schade
Met de Klijnsma-gelden, bestrijden we echter geen kinderarmoede, we compenseren deze. De werkelijke oorzaken van kinderen die opgroeien in armoede worden hiermee dus niet aangepakt.  Daarvoor zijn andere maatregelen nodig, die wel structureel invloed hebben op inkomen, uitgaven en persoonlijke omstandigheden van de ouders. 60% van deze doelgroep heeft zelfs structurele armoede ondanks arbeid. Toch is het goed dat er aandacht gevraagd wordt voor dit probleem, want kinderen die opgroeien in armoede ervaren soms blijvende schade hiervan in hun verdere ontwikkeling.

Kindpakketten
De gemeente Sint-Michielsgestel wil kinderen in armoede helpen via bijvoorbeeld clubs, scholen, kindervakantiewerk. Die organisaties krijgen ondersteuning als kinderen, die het lidmaatschap Diny Pennings maart 2016niet kunnen betalen, lid worden. DorpsGoed vindt het belangrijk dat de mensen van deze organisaties betrokken worden bij dit proces. Zij weten wat er nodig is en hoe we deze kinderen kunnen bereiken. Daarom DorpsGoed, voor goede dorpen!

Wilt u meer weten over regelingen rond armoede, of heeft u hier een mening over? Neemt u dan contact op met Diny Pennings: dinypenningsb@hotmail.com