DorpsGoed: varkenshouders bepalen succes Gebiedsvisie Laar –Berlicum.

Nu de gemeenteraad van Gestel in de afgelopen week een besluit heeft genomen over de toekomst van de varkenshouderij in het gebied Laar- Nieuw Laar, is het van belang of er een positieve houding van de betrokken partijen in het gebied op volgt.varken_1

Zwaar proces
De discussie van de afgelopen weken is erg indringend geweest. Niet alleen voor ons  als raadsleden, maar zeker voor de betrokken veehouders, de omliggende bedrijven en de omwonenden.  Dan blijkt weer eens dat een ingewikkeld onderwerp wat vele verschillende belangen raakt, ook de emoties doet oplaaien. DorpsGoed heeft daarom zoveel mogelijk contacten gelegd en gesprekken gevoerd met individuele partijen.

Beter leefklimaat
DorpsGoed vindt dat het aantal varkens zeer bepalend is voor het leefklimaat in het gebied. En die varkens komen nu bij 2 bedrijven die hun activiteiten voort willen zetten, Heijvar en Schoenmakers. Van de 12.900 dieren die nu bij drie bedrijven worden gehouden, wil DorpsGoed terug naar maximaal 11.000 dieren. Dit kan omdat een veehouder bereid is zijn bedrijf te beëindigen. Het geeft een ruimte aan de twee bedrijven die doorgaan. Daarnaast  willen wij dat de twee overblijvende bedrijven meer investeren in technische aanpassingen van de stal voor het terugdringen van de geuroverlast en ammoniakuitstoot. Om hen daartoe te stimuleren is een subsidie mogelijk van provincie en gemeente.

Martijn van Meurs

Martijn van Meurs

Keuze
De houding van DorpsGoed kreeg helaas geen steun in de gemeenteraad. Deze besloot om het aantal dieren toch te bepalen op 12.900, zijnde het huidige aantal dieren in het gebied. Gelukkig werd aan dat besluit wel de voorwaarde gekoppeld  dat het aantal toegestane dieren lager wordt wanneer de bedrijven  niet overgaan tot aanbrengen van technische verbeteringen. DorpsGoed blijft van mening dat het aantal van 11.000 varkens in het gebied het maximum is. Zeker omdat de overlast valt of staat met de inzet van de ondernemers om die zoveel mogelijk te beperken.

Wilt u meer weten over ons en onze standpunten?  Reageer dan naar onze website, www.dorpsgoed.nl of onze facebook pagina of Martijn van Meurs; mvanmeurs@hetnet.nl.