DorpsGoed: Tiny Houses voor jong en oud

Op 22 januari kwamen zo’n vijftig mensen in D’n Durpsherd bijeen om te spreken over Tiny Houses. De belangstelling v20180122 infoavond tiny housing 2oor deze woningen is groot en het concept kan meehelpen aan de oplossing van de woonproblemen die er op dit moment zijn in onze gemeente. Joris Vermaessen, planoloog en ervaringsdeskundige, legde voor een geïnteresseerd publiek uit hoe je samen tot plannen voor Tiny Houses kunt komen. En hoe je daarna de gemeente mee krijgt. Je hebt best wat doorzettingsvermogen en creativiteit nodig om tot een eindresultaat te komen, maar dat het kan blijkt uit verschillende voorbeelden in het land.

Waarom organiseert DorpsGoed deze avond?
Casper Hoenderdos, initiatiefnemer van de avond: “Het initiatief voor deze avond ontstond, omdat we zien dat jongeren te weinig mogelijkheden hebben om in onze gemeente te wonen. Het blijkt dat er echt een taak ligt in onze gemeente, gezien het aantal mensen dat op deze avond af kwam. En de diversiteit van bezoekers was ook groot. Mensen die een kleine, tijdelijke woning willen. Mensen die een goedkope woning willen, maar ook mensen die een kleine woning wensen, omdat ze van hun grote woning af willen.”

En nu?
Mariska Sturkenboom, lijsttrekker: “DorpsGoed heeft een beeld geschetst van wat er kan. Om het huisvestingsprobleem voor ouderen en jongeren op te lossen zijn alleen Tiny Houses niet genoeg, maar het is wel een mooie start. Ze kunnen namelijk snel gebouwd worden en, als de gemeente er voor open staat, zijn er al plaatsen waar het kan. Er zijn open plaatsen in elk dorp waar tijdelijk of permanent gebouwd kan worden.”

Wat gaat DorpsGoed doen?
Mariska Sturkenboom: “Een aantal mensen heeft elkaar die avond gevonden. We zijn er van overtuigd dat er initiatieven komen vanuit particulieren om met deze huisvesting aan de slag te gaan. DorpsGoed zal na 21 maart (in de nieuwe gemeenteraad) met een initiatiefvoorstel komen om deze vorm van wonen mogelijk te maken in onze gemeente. Hoe meer mensen DorpsGoed in de raad heeft, hoe makkelijk dit voorstel er door komt. Zo helpen wij mensen aan passende woningen!”

Wilt u meer weten over Tiny Housing of over DorpsGoed? Neem contact op met Mariska Sturkenboom: m.sturkenboom@kpnmail.nl. Of kijk voor meer informatie op facebook.com/DorpsGoed.