DorpsGoed: samen voor een mooi centrum in Berlicum

Het centrum van Berlicum houdt de gemoederen in de gemeente al een tijd bezig. En dan betreft het zowel het Mercuriusplein als het gebied Kerkwijk bij de toren. DorpsGoed heeft zich over dit onderwerp uitgesproken in de raadsvergadering van vorige week. In die vergadering werd een visie op die beide gebieden besproken en vastgesteld.

Levendig centrum

DorpsGoed wil graag een levendig centrum in Berlicum behouden. Rond het Mercuriusplein zijn nu al veel ondernemers actief. Zij hebben ideeën over het plein en zijn de dragers van de activiteiten. Wanneer zij plannen hebben voor een verbetering of verfraaiing van hun winkelpand in combinatie met de inrichting van het terrein vóór de winkel, de openbare ruimte, is het goed te weten in hoeverre zij bereid zijn om samen met de gemeente te investeren in die openbare ruimte.

Gemeente en ondernemers

Mariska Sturkenboom

Mariska Sturkenboom fractievoorzitter DorpsGoed

DorpsGoed wil graag dat deze ondernemers, samen met de gemeente aan de slag gaan. Om die reden heeft de fractie het voorstel gedaan een fonds in het leven te roepen. Een fonds dat door de gemeente wordt ingesteld en waar belanghebbenden een geldelijke bijdrage in kunnen doen. Op deze manier kun je tot een samenhangende inrichting komen en het Mercuriusplein een frisse uitstraling geven en daar ook samen verantwoordelijkheid voor dragen. De verantwoordelijk wethouder vond dit een goed idee en neemt het mee in de uitwerking van de visie op het Mercuriusplein. Op die manier hoopt DorpsGoed inderdaad samen een mooi, duurzaam en gezellig centrum in Berlicum te realiseren!

Heeft u vragen of een opmerking? Mail dan naar Martijn van Meurs of Mariska Sturkenboom (m.sturkenboom@kpnmail.nl). U bent ook welkom op onze achterbanvergadering op 25 november 20.00 uur in de Litserborg in Den Dungen.