DorpsGoed: opgeruimd staat en ruikt netjes

Dungense polder weer schoon, nu de lucht nog !

Ook dit jaar werd door een flinke groep vrijwilligers weer deelgenomen aan de zwerfvuilactie in Sint-Michielsgestel. Een flink deel van de Dungense polder, het gebied Kloosterstraat, ligt echter op het grondgebied van Den Bosch. Vandaar dat vanuit DorpsGoed ieder jaar zich met een groep vrijwilligers aansluit bij de actie in ’s-Hertogenbosch en daarmee dit deel van de Dungense polder onder handen neemt.  Voor ons is dat vanzelfsprekend, omdat wij de polder met zijn dijken, waar gefietst en gewandeld wordt, ook beleven als onze ‘achtertuin’. Het was opnieuw de moeite waard, er lag “genoeg” afval, maar gelukkig zien we de laatste jaren ook duidelijk verbetering. We kregen de indruk dat de grote vuildumpingen zoals die afgelopen jaren veelvuldig plaatsvonden, nu minder worden. Dat zal zeker te maken hebben met de sluiting van de vuilstort De Meerendonk en de afsluiting van de weg Kloosterstraat.

dorpsgoed zwerfvuilactie 2016

Nertsenfarm

Sinds enkele jaren is het landelijk beleid om een eind te maken aan het fokken van nertsen. Wij zijn het inhoudelijk daarmee eens en het verbod heeft nog een bijkomend groot voordeel. Het houden van nertsen veroorzaakt namelijk enorme stankoverlast. Ook in onze polder is zo’n bedrijf gevestigd; dat zal u waarschijnlijk niet zijn ontgaan. De overlast hiervan is veel groter dan van andere veehouderijen. Uit berichten van de gemeente Den Bosch blijkt dat zij als eigenaar de pachtovereenkomst met de nertsenfokker zal beëindigen. Het ziet er naar uit dat dit snel zal gebeuren. De fokker heeft namelijk voor dit seizoen geen nieuwe dieren geplaatst. Zo wordt ook de lucht in de Dungense achtertuin een stuk schoner. Mooi toch!

Voor reacties of contact: mvanmeurs@hetnet.nl of www.dorpsgoed.nl