DorpsGoed op bezoek in wijk Schuurkerkpad

Warm was het niet op 12 november om 10 uur ’s ochtends. Toch scheen er een mager zonnetje toen de DorpsGoedtent in de wijk Schuurkerkpad in Berlicum werd opgezet. Koffie en thee stonden klaar voor iedereen die een praatje wilde maken en een vragenlijst inleverde.bezoek Schuurkerkpad

Prettig wonen
De inwoners van de wijk Schuurkerkpad zijn tevreden. Het is een ruim opgezette wijk met genoeg groen en speelmogelijkheden. We spraken mensen die er als allereerste kwamen wonen en mensen die er pas wonen. “Wat een goede voorzieningen hier in Berlicum, we wonen hier met meer plezier dan in ons vorige dorp, dat komt doordat er maar één voetbalvereniging en maar één tennisclub is. Zo leer je iedereen kennen en dat is prettig,” zegt één van de nieuwe bewoners.

Mooi groen moet mooi blijven
Uiteraard zijn er altijd verbeterpunten, ook in deze wijk. Het valt een aantal bewoners op dat er de laatste jaren veel minder aan groenonderhoud wordt gedaan. Een wijkbewoner met verstand van groene zaken: “Het zou beter zijn als er andere keuzes in de beplanting waren gemaakt in plaats van het aantal onderhoudsmomenten terug te brengen.” Ook sprak hij zijn twijfel uit over het effect van de onkruidbestrijding op de verharde oppervlaktes door verbranding. We brengen dit signaal over naar de gemeente.

Auto’s
Hard rijden en parkeren, daar kwamen eveneens nog opmerkingen over. Rekening houden met elkaar door minder hard door de wijk te rijden wordt door verschillende mensen opgemerkt. Meer snelheidsbeperkende maatregelen zijn in deze wijk nauwelijks mogelijk, blijft alleen het elkaar aanspreken nog over. Als iedereen rekening houdt met de ander, ook met het opruimen van hondenpoep, blijft het een prettige wijk om in te wonen.

Parkeren is soms moeilijk in de smallere straten en dat levert wel eens situaties op waarbij er op de stoep geparkeerd wordt. Deze bewoners roepen de gemeente op bij de inrichting van wijken er meer rekening mee te houden dat mensen graag voor de deur parkeren.

Verzoeken
DorpsGoed kreeg daarnaast nog een aantal verzoeken van bewoners. Zo gaan we uitzoeken wat nu precies de plannen zijn voor het braakliggend terrein tussen de Kerkuilhage en de Wertsteeg. Daarnaast was er de vraag om eens te bekijken hoe het nu zit met de beschikbaarheid van woonkavels voor particuliere bouw. Daar komen we uiteraard op terug.

Wij komen naar uw wijk
Heeft u interesse om DorpsGoed te laten weten wat er speelt? Wij komen graag in uw wijk langs. Stuur een bericht naar Mariska Sturkenboom m.sturkenboom@kpnmail.nl . U kunt ons ook volgen via facebook.com/DorpsGoed
.