DorpsGoed op bezoek in Bramersland

buurtbezoek Bramersland 07-10-2017 (2)Afgelopen zaterdag 7 oktober waren een aantal leden van DorpsGoed op bezoek in de wijk Bramersland in Den Dungen. Sinds juni 2014 bezoeken leden van de partij allerlei buurten en wijken in de gemeente Sint-Michielsgestel om zo in direct contact te kunnen komen met de mensen voor wie je politiek actief bent. Dit wijkbezoek gaf een beeld van tevreden buurtbewoners die op het gebied van verkeersveiligheid nog wat te wensen hebben.

De gevarieerde opzet van deze al wat oudere wijk in Den Dungen wordt zeer gewaardeerd. Ook het ruim aanwezige groen in de wijk wordt als waardevol gezien. Dit kwam naar voren in de gesprekken die de diverse leden van DorpsGoed hadden met de bezoekers aan de partytent in het speeltuintje aan de Haagakker.

Mariska Sturkenboom, lijsttrekker van DorpsGoed bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen: “Men geniet van het groen en de variatie aan woningen in de wijk. Diverse bewoners waarderen ook de centrale ligging van Den Dungen wat betreft ontsluiting (A2, A50, N279) en de aanwezigheid van een stad als Den Bosch. Enkele buurtbewoners zijn wat minder tevreden over de verkeersveiligheid in en om de wijk.”

Hard rijden en soms onoverzichtelijk
Op sommige plekken in de wijk wordt er hard gereden, maar bewoners erkennen ook dat het de buurtbewoners zijn die dit vaak zelf doen. Zij kennen immers de weg. Op een aantal plaatsen is het groen in de wijk ook wel een obstakel. Een mooie groene haag kan het zicht op een zijstraat aardig ontnemen. In sommige gevallen denkt men dat de bewoners zelf voor de oplossing kunnen zorgen, in andere gevallen zou de gemeente met een kleine verschuiving van het profiel van de weg de veiligheid kunnen vergroten.

Litserstraat en Maaskantje
In enkele gesprekken kwam ook aan de orde de verkeersveiligheid aan de Litserstraat en het Maaskantje. Zo wordt de oversteek Bramersland-Van Rijckevorselstraat nog als behoorlijk onveilig gezien. Sommige automobilisten rijden te hard en verlenen geen voorrang en verderop ter hoogte van de Jumbo blijft de veiligheid van de oversteek voor de Dungenaren een doorn in het oog. Te vaak wordt door automobilisten geen rekening gehouden met de regels van het zebrapad. De gemeente en/of de politiek moet nog eens moeten onderzoeken of aanpassingen of extra maatregelen op deze twee plaatsen nodig zijn.

DorpsGoed kijkt met plezier terug op dit bezoek aan Bramersland en heeft al weer zin in het volgende bezoek. Heeft u vragen over deze actie of over DorpsGoed zelf, neem dan contact op met Mariska Sturkenboom m.sturkenboom@kpnmail.nl