DorpsGoed op bezoek bij Elde College

“Wat een verschil met een jaar geleden,” en “Eindelijk zitten we een beetje warm in de winter, ” waren enkele uitspraken op woensdagavond 16 november. Burgemeester, wethouders en raadsleden waren op bezoek bij het Elde College in Sint-Michielsgestel. Daar zagen we als raadsleden het resultaat van een geslaagde verbouwing.

Verbouwen onder schooltijdelde college
Nadat het plan voor een schoolcampus rond het gemeentehuis niet van de grond kwam, werd er na een positieve besluit van de gemeenteraad, geld beschikbaar gesteld voor een grondige verbouwing van de school. Deze zomer kon er eindelijk begonnen worden met de verbouwing. En hier zijn complimenten op zijn plaats voor de aannemer, voor de mensen op de werkvloer, zoals de docenten, het ondersteunend personeel en de teamleiders voor hoe er gewerkt is de afgelopen periode. Onder schooltijd werd er verbouwd, zonder dat de leerlingen er al te veel hinder van ondervonden. Vooral dankzij de inzet van deze betrokkenen staat er nu een school die weer mee kan in de tijd en aan de laatste veiligheidseisen voldoet.

Facelift en veiligheid
De raad ontmoette deze avond een terecht trotse schooldirecteur, blije teamleiders en tevreden leden van de Raad van Toezicht. Na een rondleiding konden we niet anders concluderen dat de verbouwing geslaagd is en dat de ruimte die er binnen het gebouw is, optimaal wordt gebruikt.
Daarnaast hebben de gangen, lokalen en het sanitair een facelift gekregen. Minder zichtbaar waren alle veiligheidszaken die aangepast zijn, en ook die waren erg noodzakelijk.

Groei van het aantal leerlingen
Dat het Elde College echt thuis hoort in onze gemeente, blijkt uit de samenwerking met diverse partners in onze gemeente, maar vooral ook uit de groei van het aantal leerlingen op de school. DorpsGoed wenst alle leerlingen, docenten en ondersteunend personeel veel plezier in de vernieuwde school en een wenst allen een leerzame tijd toe op het Elde College.