DorpsGoed: nieuwe fietsverbinding Berlicum – Den Dungen aangewezen, maar…

Afgelopen week is door de Gestelse gemeenteraad de plaats gekozen waar de nieuwe fietsverbinding tussen Berlicum en Den Dungen moet komen.  Een nieuwe fietsbrug over de Zuid-Willemsvaart bij de Runweg-Hooidonksedijk maakt het mogelijk om een kortere fietsverbinding te maken. Goed voor alle inwoners van onze dorpen, maar vooral een verbetering voor alle scholieren die pendelen tussen Berlicum en Sint-Michielsgestel.

Dubbele keuze

De gekozen route gaat door het zuidelijk deel van het Oude Aadal en verbindt de fietsbrug met de Beemdweg. Totdat de brug gereed is, komt er een tijdelijk fiets-voetpad aan de nóórdkant van het gebied. Hier kan vanaf de kanaaldijk, vlakbij het sifon, een korte verbinding worden gemaakt met de Hooidonksedijk. Het wordt een fiets- en tevens voetpad, dat vervolgens verder gaat over de dijk en uitkomt op de Hooidonksestraat.

Waarom een tijdelijk fiets-voetpad?

Voordat de brug klaar is en de voorbereidingen voor het tracé door het Oude Aadal zijn afgerond, zal het nog enkele jaren duren voordat de aanleg plaatsvindt. Dat heeft te maken met verkrijgen van subsidie en verwerving van de grond. Maar ook met de financiële positie van de gemeente speelt een rol. Is er voldoende geld om dit project uit voeren? Met de komende bezuinigingsoperatie van 2,3 miljoen, die het college in het vooruitzicht stelt, is het nog maar de vraag of het fietspad het gaat redden.

DorpsGoed zal tegen die tijd ook de afweging maken, maar is blij dat er nu een keuze is gemaakt en is vastgelegd. Tevreden is ook de stichting Het Oude Aadal, die werkt aan het beheer en de inrichting van dit waardevolle weidegebied tussen kanaal en Hooidonksedijk. DorpsGoed is blij dat in de besluitvorming rondom dit fietspad rekening is gehouden met de opvattingen en oplossingen die door deze groep betrokken burgers is aangedragen.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u terecht bij Jos Maas (jos.ahm.maas@gmail.com) of Martijn van Meurs (mvanmeurs@hetnet.nl)