DorpsGoed motie: meer geld voor onze bibliotheken

In onze gemeente hebben we drie bibliotheken. In de kern van Berlicum én Sint-Michielsgestel is Huis73 gevestigd. In Den Dungen is er een unieke parochiële bibliotheek te vinden. In deze drie bibliotheken wordt hard gewerkt door medewerkers én vrijwilligers om invulling te geven aan deze bibliotheekvoorziening.

Straks wettelijke zorgplicht
Gemeenten hebben nu als taak om de bibliotheekvoorziening te bevorderen. Vanaf januari 2025 komt er een wettelijke zorgplicht voor onze gemeente. We dienen dan te zorgen voor voldoende én volwaardige bibliotheken. Bibliotheken krijgen er een wettelijke taak bij om vijf maatschappelijke functies aan te bieden. De tijd is nu officieel voorbij dat we bij bibliotheken alleen kunnen denken aan het uitlenen van boeken. Er is de afgelopen jaren al flink ingezet op het voorlezen aan peuters, ontvangen van scholen, aanpakken van laaggeletterdheid, hulp bij digitale zelfredzaamheid en veel meer. De uitbreiding van het takenpakket kost natuurlijk geld.

Al jaren ver onder het landelijk gemiddelde
De budgetten voor de bibliotheken in onze gemeente lopen al jaren flink achter op het landelijk gemiddelde. Dit jaar besteden we ongeveer € 12 euro per inwoner, het landelijk gemiddelde ligt op ongeveer € 26 per inwoner. Dat verschil is wel erg groot.

Motie aangenomen
Daarom heeft DorpsGoed bij de jaarlijkse begrotingsvergadering een motie ingediend voor structureel meer geld voor onze bibliotheken. Samen met CDA en GroenLinks/PvdA hebben wij duidelijk gemaakt hoe belangrijk een goede bibliotheekvoorziening is. Met steun van andere raadsfracties is deze motie aangenomen. Volgend jaar ontvangt de gemeenteraad een voorstel waarin zal worden aangegeven hoe de wettelijke taken worden opgepakt en hoeveel geld daarvoor wordt ontvangen. DorpsGoed hoopt dat we zo onze bibliotheken structureel in hun kracht gaan zetten.