DorpsGoed: mooie, nieuwe initiatieven.

Veel initiatieven komen de laatste jaren van de grond. Initiatieven om elkaar te leren kennen, om elkaar te helpen en zo samen een gemeenschap te maken. We spreken erover met de fractie van DorpsGoed.

boximages-3961

Dorpstafel

Fractievoorzitter Mariska Sturkenboom: “Het is mooi te zien dat er steeds meer initiatieven komen om onze dorpen levendig te houden. Neem bijvoorbeeld de Dorpstafels: vanuit Berlicum als burgerinitiatief gestart en nu zie je dat Partis bezig is ook de organisatie in Gemonde en Den Dungen voor elkaar te krijgen.”

Zorg

Jos Maas valt bij: “Ik houd me vooral bezig met de zorg en daar loopt niet alles goed, maar ik zie wel dat mensen bezig zijn met de verbetering van de kwaliteit van zorg voor hun medemens. We zijn weer meer bezig om voor elkaar zorgen en dat maakt een gemeente leefbaar en prettig om te wonen. Als DorpsGoed zijn we actief betrokken door alert te blijven op de uitvoering van de taken die de gemeente behoort te spelen en de ondersteuning die zij kan geven aan burgerinitiatieven.”

Spelen en bewegen

“En dan hebben we de verschillende speeltuininitiatieven in de gemeente,” vullen Rik Sieben en Mariska aan. “In Gestel zijn mensen bezig een natuurspeeltuin te maken. Een prachtige plek waar kinderen samen kunnen spelen,” weet Rik. “Net als het initiatief speel- en beweegpark Maaskantje, bij basisschool De Wegwijzer. Daar is een groep buurtbewoners samen met SKIPOS bezig een prachtig park te maken om te spelen en bewegen voor iedereen. De plannen zijn klaar en er is nog wel geld nodig, maar met het enthousiasme van de werkgroep moet dat lukken,” zegt Mariska.

Vrijwilligers

Martijn van Meurs wil ook aandacht voor de vrijwilligers: “Er zijn zoveel mensen die zich inzetten om van alles te organiseren. Ik ben iedere keer onder de indruk hoeveel werk er verzet wordt door vrijwilligers. Laten we die ook koesteren.”

Politiek

Welke rol heeft de politiek nu? Mariska: “De politiek kan er soms voor zorgen dat initiatieven ondersteund worden, kijk naar het besluit rond de Grienselhof in Den Dungen. De politieke partijen hebben er voor gezorgd dat een initiatief in dit gebouw een kans krijgt. Maar ook afzonderlijke leden van DorpsGoed dragen hun steentje bij. Zo gaan we met een aantal leden de Scouting in Sint Michielsgestel helpen op de NL-Doetdag. Gewoon, omdat wij begaan zijn met het leven in onze dorpen en mensen die erin wonen.”

Heeft u ook een nieuw initiatief? Wij horen het graag! Neem contact op met Mariska Sturkenboom: m.sturkenboom@kpnmail.nl. Of kom 2 maart om 20.00 uur naar onze achterbanvergadering in De Litserborg. U bent van harte welkom.