DorpsGoed: locatie voor De Huif

Op 7 juli j.l. heeft de gemeenteraad besloten het onderzoek naar de mogelijkheden voor een gemeenschapshuis in het gemeentehuis voort te zetten. Ondanks kritiek op de eenzijdigheid van het voorliggende onderzoek en de vraag of dit de goede locatie is, heeft DorpsGoed ingestemd met het voorstel van het college. Mariska Sturkenboom legt uit waarom.

‘We vonden dit rapport erg eenzijdig. Er was alleen gekeken naar mogelijkheden van het gemeentelijke gebouw. DatMariska Sturkenboom was, zo bleek, ook het doel van het rapport, dus stelde de raad dat er verder onderzoek moet worden verricht. Uit dit rapport bleek ook dat de verbouwing op de Hortensiastraat (huidige locatie van De Huif) veel duurder is, dan de locatie gemeentehuis. Het lijkt logisch om dan voor het gemeentehuis te kiezen, maar er zijn naar ons idee nog te veel zaken onduidelijk.’

Gebruikers

‘Zo is er nog niet naar de exploitatie gekeken en zijn er op dit moment heel veel zorgen en vragen bij verenigingen die nu De Huif gebruiken,’ geeft Mariska aan. Daarom pleitte DorpsGoed samen met het CDA en de VVD voor onderzoek naar beide locaties. Zo kun je straks echt de beste keuze maken. Helaas zagen de wethouder en de coalitie dat anders’

Een nieuwe Huif

Waarom heeft DorpsGoed dan toch ingestemd met het voorstel? Mariska: ‘Er moet echt snel een nieuw gemeenschapshuis in het dorp Sint-Michielsgestel komen. Het duurt al zo lang en het heeft alweer vertraging opgelopen door dit onvolledige onderzoek. DorpsGoed wil niet de partij zijn die het proces verder vertraagt: er moet iets gebeuren. We hopen dat uit verder onderzoek blijkt dat dit de goede keuze is en dat de gebruikers straks een mooi pand hebben om alle activiteiten te kunnen uitvoeren. En natuurlijk hopen we ook dat in deze setting het gemeenschapshuis de exploitatie rond krijgt en er ook plek is voor allerlei grote evenementen.’

Heeft u ook een mening over De Huif of over een ander onderwerp? We gaan graag met u in gesprek: Mariska Sturkenboom m.sturkenboom@kpnmail.nl