DorpsGoed kijkt terug, maar ook al vooruit

Na het besluit op 18 december om de ambtenaren van Sint-Michielsgestel en Boxtel te laten samenwerken, is het eind 2014 een mooi moment om de balans van dit jaar op te maken met de fractieleden van DorpsGoed. “Het was een bijzonder jaar,” zegt fractievoorzitter Mariska Sturkenboom. “In maart waren de verkiezingen en is de coalitiepartij van de afgelopen jaren een oppositiepartij geworden. Dat was even schakelen, maar we merken dat die rol ons ook past. We zijn een partij die tussen de mensen staat en met hen onze dorpen graag mooier maakt. En daarbij zijn we altijd kritisch. Dus ook het komend jaar zijn we alert, als het bijvoorbeeld gaat om de discussie over de kerntaken. We hebben al laten horen, dat we willen dat er op inhoud en met visie wordt samengewerkt in de coalitie. Helaas missen we een visie in de huidige coalitie.”

Bij welke onderwerpen zie je dat gebrek aan visie terug?
Raadslid Rik Sieben: “Onze verenigingen en stichtingen vormen voor een groot deel het sociale hart in onze dorpen. Zij zijn heel belangrijk om de nieuwe uitdagingen in de zorg aan te kunnen gaan. Dat wordt dan beaamd door de wethouder die over de zorg gaat, maar in de begroting wordt er vervolgens gedreigd alle subsidies te schrappen voor deze organisaties. Dat vinden wij beleid zonder visie.” Sturkenboom vult aan: “We kijken ook hoe er meer geld binnen kan komen bij de gemeente. Dus hoe haal je geld binnen en wie kunnen je daar bij helpen. Daar zijn we ook over in gesprek met de gemeente; we willen helpen door ideeën uit te wisselen.”

Windturbines
Wat hebben jullie de afgelopen periode gedaan om onze dorpen mooier te maken? “Tja,” grinnikt Martijn, “soms moet je al opstaan om de gemeente niet lelijker te laten worden! Denk aan de windturbines, die Den Bosch wil plaatsen. Samen met het CDA hebben we een avond georganiseerd om naar de bewoners te luisteren. We vonden dat zo belangrijk, dat we ook alle andere raadsleden uitnodigden om te komen luisteren. Die avond heeft ons gesterkt in de mening, die we al hadden. Er is een stevige brief naar Den Bosch gegaan dat de gemeente Sint-Michielsgestel die turbines niet op die plaats wil en dat er eerst naar alternatieven gezocht moet worden.”

Wijkzuster
Jos Maas valt bij: “Onze leefomgeving is heel belangrijk en dat we een vuist kunnen maken als politiek blijkt wel uit het groen en open houden van de Kloosterstraat”. Jos heeft dit van heel dichtbij meegemaakt, hij kent het klappen van de zweep. Het interessant om te horen waar hij momenteel mee bezig is. “Nou,” zegt Jos, “afgelopen jaar heb ik samen met Diny Pennings veel energie gestopt in het mogelijk maken van de wijkzuster in Gemonde. We willen dat ook in andere dorpen binnen de gemeente Sint-Michielsgestel mogelijk maken.”

Armoedebeleid
Diny Pennings zit niet in de raad, toch? “Dat klopt,” bevestigt Sturkenboom, “maar niet alleen in de fractie zijn mensen actief, ook onze leden zijn heel actief. Zij zijn onze ogen en oren in de gemeente. Diny is nog steeds heel actief voor de sociale zaak. Ze houdt zich vooral bezig met het armoedebeleid. Daarnaast adviseert ze ons als raadsleden over de transities in de jeugdzorg, WMO en participatiewet. Samen met Jos zit zij al jaren op dit dossier. Bovendien kan zij bij uitstek praktijk en theorie koppelen.”

Kortom, veel gedaan, maar ook nog veel te doen?
“Zeker, we blijven ons hard maken voor ons prachtige buitengebied.” zegt Van Meurs. “Fietsen, wandelen, recreëren, maar ook gezondheid zijn daarin de terugkerende thema’s. En natuurlijk alle mogelijkheden om op een goede manier recreatie te koppelen aan ondernemers in het gebied.”
Maas vult aan: “De zorg wordt het komende jaar heel anders georganiseerd en dat thema zullen we als DorpsGoed zeer kritisch volgen. Als we zien dat de gemeente zaken structureel niet goed aanpakt, zullen we haar daar als altijd op wijzen.”
Rik Sieben, druk bezig met de scholen in onze dorpen: “Het Eldecollege wil nog steeds verbouwen en daar gaan we het in 2015 uiteraard over hebben; bovendien leven er in het basisonderwijs in onze dorpen nog steeds wensen.” Sturkenboom vult tenslotte aan: “En natuurlijk hebben we ook nog een kluif aan het bepalen hoe we in de toekomst onze gemeente vormgeven. Daar zijn we momenteel bijna dagelijks mee bezig en dat willen in een groter verband bekijken dan de provincie. Daarnaast krijgen we regelmatig vragen van burgers over zaken, die in onze dorpen gebeuren. Daar steken we serieus tijd in om te zien of we kunnen helpen. Kortom, genoeg te doen in 2015!”