DorpsGoed: informatieavond mantelzorg 8 Maart Litserborg

“De zorg die je aan anderen geeft, die mensen verwarmt. omdat ze elkaar er als een mantel mee omgeven.” Dat is mantelzorg, naar een uitspraak van prof. Joh. Hattinga Verschure.

Op 8 maart 2017 vertelt de coördinatrice van het Steunpunt Mantelzorg, Wilma van der Linden over de ondersteuning die dit steunpunt kan bieden. U bent om 20.30 uur van harte welkom in de Litserborg in Den Dungen.

WMO en mantelzorg
De gemeente heeft via de WMO de regie in handen over hoe en wanneer er extra zorg of ondersteuning geleverd kan worden. De mantelzorger is hierin een onbetaalbare factor. Zonder de Diny Pennings maart 2016belangeloze inzet van deze mensen zou voor een groot aantal burgers het dagelijks leven veel moeilijker zijn. De mogelijkheden voor professionele hulp zijn sterk teruggedraaid, waardoor mensen langer in de thuissituatie opgevangen moeten worden.

Vrijwilligerswerk en mantelzorg
Mantelzorg is niet hetzelfde als vrijwilligerswerk: mantelzorg overkomt je, vrijwilligerswerk kies je. Dit zegt niets over de mate van betrokkenheid die iemand voor de ander voelt, enkel de keuzevrijheid die deze rol met zich meebrengt. Het feit dat mantelzorg je overkomt, maakt het soms moeilijker. De mantelzorger heeft vaak geen keuze, ongeacht tijd, capaciteit en leeftijd. De betrokkenheid bij je partner, ouder of kind is zo sterk, dat je in de rol van ondersteuner terechtkomt.

Vinden, Versterken, Verlichten en Verbinden.
Het samenspel tussen de gemeente en de mantelzorger is betrekkelijk nieuw. De rol van de gemeente met betrekking tot de mantelzorger gaat over de vier V’s : vinden, versterken, verlichten en verbinden. DorpsGoed wil graag van u weten hoe dit in de praktijk gaat. Alleen door uw inbreng kan er in onze gemeente op de juiste wijze ondersteuning aan de mantelzorger geboden worden.

Steunpunt mantelzorg
In onze gemeente is er een Steunpunt Mantelzorg. Dit steunpunt mantelzorg ondersteunt en begeleidt mantelzorgers. Wilt u weten hoe? U bent u van harte welkom om naar Wilma van der Linden te komen luisteren, zij is coördinatrice van het steunpunt Mantelzorg.

Voor meer informatie en aanmelding kunt u terecht bij Diny Pennings: dinypenningsb@gmail.com