DorpsGoed: in gesprek met bewoners van Jacobskamp

DorpsGoed in gesprek

De zon kwam die dag heel even kijken, maar toen bleek direct wat een mooi plaatje de nieuwe woningen met het groen in de wijk Jacobskamp tezamen vormen. Dat geldt in ieder geval in die delen waar de wijk bijna klaar is. Er wordt uiteraard nog volop gebouwd in de wijk. De bewoners die de DorpsGoed-enquête invulden en inleverden op 13 juni tussen 10.00 uur en 13.00 uur merken dat natuurlijk dagelijks, maar hebben er alle begrip voor.

Zo is er ook veel begrip, sterker nog, plezier met het “leven” dat van de sportvelden komt. “Wel gezellig,” zegt een bewoonster met kleine kinderen. “Hopelijk gaan mijn kinderen hier ook sporten, dat is lekker makkelijk dichtbij.” Ook de diversiteit in de wijk spreekt bewoners aan.

Verkeer en hangjeugd

Dat het verkeer af en toe hinderlijk kan zijn in de wijk, is eveneens duidelijk. Het parkeerbezoek voor het sportpark brengt soms overlast met zich mee, maar het is vooral het harde rijden over de weg tussen het Tennispad en de Poeldonk dat bezorgdheid oproept. De snelheidsbeperkende maatregelen die de gemeente nam, werken wel, maar die zijn voor sommige automobilisten nog onvoldoende. Ook de hangjeugd die naast de sporthal verblijft, doet vaak aan dit onveilige gedrag mee!

Enthousiasme overheerst

Een aantal buurtbewoners is echt nieuw in Den Dungen. Zij zijn zeer aangenaam verrast over de vele sportmogelijkheden, de georganiseerde activiteiten en de goede voorzieningen in Den Dungen. En dan daarnaast nog het voordeel van dicht bij die prettige stad Den Bosch. Het is een veel gehoorde opmerking dat men blij is, dat men hier is komen wonen.

Kortom, veel enthousiasme over het wonen en leven in Den Dungen en in deze nieuwe wijk. Aandachtspunten zijn de verkeersveiligheid en de hangplek naast de sporthal.

Was u zaterdag 13 juni niet in de gelegenheid uw vragenlijst in te leveren? U kunt deze nog inleveren op Middelblok 13

Daarnaast kunt altijd een bericht sturen naar onze fractievoorzitter Mariska Sturkenboom: m.sturkenboom@kpnmail.nl