DorpsGoed in de bres voor Elde College

Het Elde College verzorgt een belangrijk deel van het voortgezet onderwijs in onze gemeente. Dat dit al jaren gebeurt in een pand, dat nodig onderhoud behoeft, is eveneens duidelijk. De gemeenteraad heeft dat zelf kunnen constateren tijdens een werkbezoek aan de school. De gesprekken daarover tussen het Gestelse college en het Elde College werden uiteindelijk gevoerd en de financiën werden geregeld. De gemeenteraad hoefde daar alleen nog een besluit over te nemen. Maar helaas, door een regiefout van het Gestelse college kwam het voorstel niet (op tijd) op de raadsagenda.

Het Elde College in Sint-Michielsgestel

 

DorpsGoed wees wethouder Loose op de belofte die werd gedaan aan het Elde College: uiterlijk 9 juli zou de gemeenteraad een besluit nemen over het benodigde geld. 1,5 Miljoen euro was voor het Elde College nodig volgens de kadernota. Maar, zoals gezegd, stond dit belangrijke punt niet op de raadsagenda en zou er geen besluit genomen kunnen worden!

Uiteindelijk is het onderwerp alsnog, op verzoek van DorpsGoed, 9 juli 2015 op de raadsagenda geplaatst, met de mededeling dat 9 juli 2015 het laatste moment zou zijn waarop het besluit zou kunnen worden genomen. Was dit niet gebeurd, dan zou het Elde College in de problemen zijn gekomen met de planning. De gemeenteraad werd zo echter eveneens voor het blok gezet snel te beslissen. Daarnaast werd er in het voorstel ook nog eens twee ton extra voor de verbouwing gevraagd.

Slordige omgang met belangen van Elde College

DorpsGoed vindt dat de leerlingen, docenten en andere medewerkers van het Elde College in een goed gebouw moeten kunnen werken. DorpsGoed weet dat besluitvorming over de verbouwing/renovatie een langlopend traject is, maar verbaast zich over de slordige afwerking van dit zo belangrijke onderwerp. Als politieke partij vinden we een dergelijke afwikkeling beschamend naar het Elde College toe, maar ook beschamend voor de gemeente Sint-Michielsgestel. Ter raadsvergadering heeft wethouder Loose hier uiteindelijk het boetekleed voor aangetrokken: het siert hem, maar het kon in onze ogen ook niet anders!

Rik Sieben raadslid DorpsGoed

Rik Sieben raadslid DorpsGoed

Ondertussen werden er door de wethouder ook nog wat proefballonnetjes over een schoolcampus opgelaten. DorpsGoed gaat er van uit dat de geïnvesteerde 1,7 miljoen ervoor zorgt dat het Elde College weer tien jaar in het gebouw vooruit kan. Een eerder vertrek is in onze ogen  kapitaalvernietiging. We wensen het Elde College een goede verbouwing toe, dat ondanks dit ‘vergeten agendapunt’ toch deze zomervakantie kan beginnen met de werkzaamheden.

Meer informatie of meepraten? Neem contact op met Rik Sieben via riksieben@home.nl, Mariska Sturkenboom via m.sturkenboom@kpnmail.nl of reageer onder dit bericht op de website.