DorpsGoed: Geen bezuinigingen op sportverenigingen!

Een van de voorgestelde bezuinigingen van dit college heeft verstrekkende gevolgen voor binnen- en buitensportverenigingen en sportverenigingen die zich inzetten voor sporters met een beperking.

In een tijd waarin sport en bewegen zo belangrijk is, vindt DorpsGoed dit niet acceptabel.

De afgelopen weken heeft een aantal verenigingen ons al benaderd. Al jaren worden zij gekort op hun subsidie. Al jaren proberen zij elders geld te vinden om al die jongeren en ouderen in onze dorpen te laten sporten en al die jaren moeten zij een steeds groter beroep doen op hun vrijwilligers en sponsors. Het spreekt voor zich dat dit bij de ene club beter lukt, dan bij de andere.

Mariska Sturkenboom

Mariska Sturkenboom

Belangrijke rol sportverenigingen

DorpsGoed vindt het belangrijk dat sporten voor iedereen bereikbaar blijft en dat dit sociale netwerk, waarin mensen van verschillende achtergrond en leeftijd met elkaar omgaan, overeind blijft. Binnen deze verenigingen gebeuren zeer waardevolle dingen, die we moeten koesteren. Het ligt voor de hand stil te staan bij het belang van beweging voor jong en oud. Maar de vereniging van vroeger en nu is ook een plek waar kinderen en volwassenen elkaar ontmoeten en waar zij veel van elkaar leren: respect en waardering voor jezelf en de ander, belangeloze inzet voor een ander, sportiviteit en verdraagzaamheid, omgaan met tegenslag, zelfbeheersing, verzorging van je lichaam, enz. enz.

Vanwege die belangrijke rol van onze sportverenigingen pleit DorpsGoed voor het schrappen van de bezuiniging van €40.000,- op de sportclubs vanaf 2017. Sterker nog, we willen graag €10.000,- extra beschikbaar stellen, om te stimuleren dat de sportclubs, die hun zaken goed voor elkaar hebben andere verenigingen vooruit helpen. Wij vinden dat de gemeente dit proces moet faciliteren.

Binnen de andere bezuinigingsideeën zien wij overigens mogelijkheden om dit extra geld vrij te maken.

Heeft u vragen over dit voorstel of over DorpsGoed zelf, kijk dan verder  rond op onze site of neem contact op met Mariska Sturkenboom m.sturkenboom@kpnmail.nl