DorpsGoed: een toekomst voor Grienselhof en De Blauwe Scholk

In Den Dungen staat de voormalige bibliotheek Grienselhof aan het Grinsel, al geruime tijd leeg. Ook de laatste gebruikers van De Blauwe Scholk aan de Bosscheweg zijn het pand aan het verlaten. Het is al een tijdje bekend, maar wat gaat er met de leegstaande gebouwen gebeuren?

Bibliotheek Den DungenActief aan de slag met leegstand

DorpsGoed heeft al lang geleden de oproep gedaan om eindelijk plannen te ontwikkelen om langdurige leegstand en verval te voorkomen. Burgers hebben, mede naar aanleiding van de oproep, initiatieven ontwikkeld. De burgerinitiatieven zijn gericht op (tijdelijk) gebruik om het dorpscentrum van Den Dungen levendiger te maken.

Grienselhof

De wethouder geeft aan dat de panden verkocht gaan worden. Onduidelijk is wat er nu precies verkocht wordt en onder welke voorwaarden. In het geval van het Grienselhof praten we over een monument. En er ligt nog grond achter het pand, behorende bij het zogenaamde “inbreidingsplan Jacobs”. En komen er dan woningen, zoals oorspronkelijk was bedoeld? Wethouder Mathijssen zegt in het Brabants Dagblad dat er voor beide panden gegadigden zijn. Maar hij maakt niet duidelijk waarvoor en hoe ze gebruikt gaan worden.

Leegstand

Wijziging van het bestemmingsplan lijkt nodig als de gemeente het pand voor een goede prijs wil verkopen. Voordat dat gerealiseerd is, De Blauwe Scholkzal het pand nog een tijdje leeg staan. We roepen de wethouder op open te staan voor initiatieven die leegstand tegengaan. De houding van het college is nog steeds niet duidelijk.

Initiatieven van de bevolking

De initiatieven vanuit de bevolking zijn gericht op tijdelijk maatschappelijk gebruik waaraan duidelijk behoefte is. De afgelopen jaren lijken verloren te zijn gegaan aan niets. Het wordt in de ogen van DorpsGoed hoog tijd om te beginnen met tijdelijke invulling en die tijd te gebruiken voor het ontwikkelen van gebruiksplannen voor de toekomst, met respect voor de monumentale status van de gebouwen en levendigheid van het dorpscentrum.

Jos MaasWilt u meepraten of uw mening geven, kom naar een van onze openbare achterbanvergaderingen. Kijk voor meer informatie op www.dorpsgoed.nl. Of neem contact op met Jos Maas, tel 06-19448053