DorpsGoed: Een gemeentelijk monument gaat ten onder

De Balkumse toren kan niet behouden blijven voor Berlicum. Dat is jammer. Niet alleen omdat er een stukje cultureel erfgoed verloren gaat, maar ook omdat zoveel mensen zich hard gemaakt hebben voor het behoud van de toren.
DorpsGoed vindt het behoud van cultureel erfgoed belangrijk. Dat hebben we onderstreept door er een aantal jaar geleden voor te zorgen de Balkumse Toren aan te wijzen als een gemeentelijk monument. De jaren erna heeft de gemeente dan ook alles in het werk gesteld om de toren te behouden, maar uiteindelijk is het parochiebestuur verantwoordelijk.Jos Maas 01-10-2014 01

Maatschappelijk verantwoord
Het besluit dat het parochiebestuur nu genomen heeft, betreurt DorpsGoed zeer. Het doet geen recht aan de wensen van de bewoners uit Berlicum en het doet geen recht aan de inspanningen die er tot nu toe gepleegd zijn. Zowel vanuit de politiek, de gemeente, maar vooral vanuit de stichting behoud Balkumse Toren en al die vrijwilligers.
Collectebus
DorpsGoed zou graag zien dat het parochiebestuur meer rekening houdt met de inwoners van Berlicum. Er wordt nu alleen naar geld gekeken. Geld van de parochie dat al die mensen uit Berlicum jarenlang bij elkaar hebben gebracht door een duit in de collectebus te doen. Geld dat naar parochie en bisdom is gegaan. Neem dan nu ook je verantwoordelijkheid en neem het besluit alles in het werk te stellen om de toren te behouden. Werk samen met de stichting aan een plan, laat zien dat de toren niet alleen van het parochiebestuur en het bisdom is, maar bij Berlicum hoort!

Slopen
Het parochiebstuur laat De Balkumse Toren slopen. DorpsGoed gaat vragen stellen aan het college om de sloopvergunning te blokkeren. We hopen daarmee de Stichting Balkumse Toren tijd te geven om meer geld op te halen, zodat uitstel van sloop straks afstel wordt.

Heeft u ook een mening over De Balkumse toren of over een ander onderwerp? We gaan graag met u in gesprek: Jos Maas jos.ahm.maas@gmailcom