DorpsGoed: Dungense polder blijft groen!

Jarenlang dreigde het gebied rond de Kloosterstraat een bedrijventerrein te worden, nu is eindelijk duidelijk dat het vooral nieuw natuur wordt. De gemeente Den Bosch heeft een mooi plan ontwikkeld en de provincie stelt geld beschikbaar. De gemeente Den Bosch gaat nu in overleg met de agrariërs in het gebied om dit plan te realiseren.

Martijn van Meurs

Martijn van Meurs

DorpsGoed item
Een van de eerste en een van de belangrijkste politieke punten die DorpsGoed bij de oprichting uitsprak, was het groen houden van de Kloosterstraat (Dungense Polder). Sinds de oprichting is er voor en achter de schermen heel hard gewerkt om dit voor elkaar te krijgen. Steeds is de dialoog met Den Bosch gezocht om het belang hiervan voor de ons en de regio duidelijk te maken.

In gesprek met Den Bosch
De laatste jaren kwamen die gesprekken tussen de gemeenteraden van Den Bosch en Sint-Michielsgestel steeds tot stand door de inzet van het DorpsGoed raadslid Martijn van Meurs. Telkens zette hij het gesprek over de Dungense Polder op de agenda en zorgde hij dat het onderwerp onder de aandacht bleef. DorpsGoed is Martijn hier zeer erkentelijk voor!

Blij en trots
DorpsGoed is ongelooflijk blij en trots op dit resultaat. Veel DorpsGoedleden van het eerste uur hebben hier een zeer actieve bijdrage aan geleverd. Geloven in mogelijkheden en niet opgeven, leidde tot een mooi resultaat.
Overigens, nu is de gemeente Sint-Michielsgestel weer aan zet, want ook voor het gedeelte van de Dungense Polder dat op het grondgebied van de gemeente Gestel ligt, zijn plannen nodig om dat groen en agrarisch te houden.

Wilt u meepraten over dit onderwerp: mail naar m.sturkenboom@kpnmail.nl of kom bij de volgende achterbanvergadering op woensdag 2 november om 20.00 uur in het gemeentehuis.