DorpsGoed: dit college durft niet te kiezen!

Het Gestels college heeft bijna een jaar na hun vorming eindelijk een programma gepresenteerd. Wat vindt DorpsGoed van dit collegeprogramma? We spreken erover met Mariska Sturkenboom, fractievoorzitter van DorpsGoed.

Staat er nog wat nieuws in?

“Helaas, veel van wat er in staat, stond ook al in het coalitieakkoord van 2014. Nee, er staat weinig nieuws in. Wij begrijpen eigenlijk niet waarom we, gezien de inhoud, zo lang op dit akkoord moesten wachten,” zegt Mariska. “Daarnaast is het zo dat er pas in de kadernota van mei 2015 keuzes gemaakt zullen worden, die vervolgens in 2016 uitgevoerd kunnen worden. Dat betekent dat er twee jaar zonder visie is gewerkt door dit college. Of ze menen tijd genoeg te hebben, of ze weten niet wat ze willen?”

Er was toch een kerntakendiscussie?

“Ja,” zegt Mariska, “dat klopt. Dat kerntakenonderzoek van het college en die heeft vooral veel tijd en geld gekost, terwijl er maar een beperkt aantal mensen heeft gereageerd. Bovendien was het geen dwarsdoorsnede van de bevolking die reageerde. Maar goed, nu had DorpsGoed verwacht dat er keuzes waren gemaakt door het college en dat er voorstellen kwamen. Dat is echter niet het geval: het college heeft de raad gevraagd om te kiezen welke richting ze op moet!” zegt Mariska verontwaardigd. “Van een college met visie, mag je ook keuzes verwachten, toch?”

Jullie vinden dat het college moet kiezen?

“Dat vindt DorpsGoed zeker,” geeft Mariska aan. “De PPA, De Gestelse Coalitie en D66 zijn op basis van hun verkiezingsprogramma’s gaan samenwerken. Dan heb je als samensteller van de coalitie al een keuze gemaakt wat je ongeveer wil. Daarna is er nog een kerntakendiscussie geweest, waar allerlei onderwerpen uitkwamen. En dan vragen ze uiteindelijk nog aan de raad om de richting aan te geven.”

Heb je het idee, dat dit college niet durft te kiezen?

“Ja, dat blijkt wel,” zegt Mariska. “Maar goed, ik kan me voorstellen dat de PPA niet graag aan deMariska Sturkenboom verenigingen uitlegt, dat ze hen geen subsidie meer geven vanaf 2016. En de Gestelse Coalitie moet gaan uitleggen dat de Huif op de huidige plek niet meer zeker is. Terwijl er voor de verkiezingen nog een motie is aangenomen, dat dat moest gebeuren. D66 wilde het liefst een bestuurlijke fusie met zes gemeenten, maar heeft uiteindelijk wel ingestemd met de ambtelijke fusie met enkel Boxtel. Al met al zijn dat toch andere besluiten dan die in hun verkiezingsprogramma’s stonden.”

Kiezersbedrog?

Mariska zegt: “Ik kan me best voorstellen dat je compromissen sluit, maar doe je dit op de speerpunten van je partij? PPA zegt de verenigingen in vooral Berlicum als achterban te hebben, D66 is een partij van de bestuurlijke vernieuwing en De Gestelse Coalitie heeft zwaar ingezet op een nieuwe Huif. DorpsGoed vindt het zorgelijk, dat zij hun achterban zo snel na de verkiezingen zijn vergeten.”

Wat wil DorpsGoed dan?

“We willen dat de sociale structuur die in de dorpen is, blijft bestaan. Die sterke banden zijn nodig om de vraagstukken rondom het vormgeven van de nieuwe samenleving te kunnen aanpakken. Dat betekent dus dat je bijvoorbeeld vanaf 2016 niet zomaar alle subsidies kunt afschaffen. Vrijwilligers moeten ondersteund worden, zodat ze de ogen, oren en handen van onze dorpen blijven. Daar staat DorpsGoed voor. Dan doe je het echt samen!

Daarnaast willen we dat de gemeente meer moeite doet om geld binnen te halen. Zo is vorige week een tracébesluit genomen over het fietspad bij de nieuwe fietsbrug. Het is in zo’n geval helemaal niet zo gek dat fietspad te laten financieren. Er zijn veel wandelaars en fietsers die veiliger en sneller kunnen fietsen; maak daar gebruik van! Maar dit soort mogelijkheden zie ik niet opgepakt worden door dit college.”