DorpsGoed: De Blauwe Scholk omver?

DorpsGoed: De Blauwe Scholk omver?

Een persbericht van een kantje. De Blauwe Scholk wordt gesloopt. Daar kijkt Mariska Sturkenboom van DorpsGoed van op: “Ja, ik las de kop en dacht: Nu meteen en was dat wel de afspraak? Toen ik het artikel verder las, begreep ik dat wethouder van der Aa en wethouder Mathijssen wel een poging willen doen de gevel te bewaren, dat is immers beloofd in de visie die het college voor het centrum van Den Dungen heeft opgesteld.”

Lukt dat, de gevel behouden?

Mariska Sturkenboom: “Nou, vanuit DorpsGoed hebben we daar wel wat vragen bij. De sloop wordt ineens in gang gezet. Binnen 4 tot 9 maanden. De vraag is natuurlijk of er op korte termijn alweer gebouwd gaat worden, zodat de gevel gebruikt kan worden. Als er weer jaren een gat ligt, kan de gevel vast niet blijven staan. Dus daar hebben we bij de wethouders opheldering over gevraagd.”

Best wel een verrassing die sloop!

“Tja, dat is het voor ons ook”, gaat Mariska verder. “We begrepen dat er voor een activiteit in september 2020 nog toestemming van het college was om de Blauwe Scholk te gebruiken. En nu is het ineens te gevaarlijk. Dus voor ons komt de sloop nogal uit de lucht vallen. Daarnaast wordt er wat gezegd over de geurcirkel die gelegd wordt op de Blauwe Scholk, maar die is natuurlijk weg als de boerderij op de Donksestraat weg is. Dus daar hoeft de Blauwe Scholk niet voor afgebroken te worden. Als de schoorsteen een probleem is, haal die dan weg. Straks zitten we weer met een groot gat in het centrum dat jaren leeg blijft. Of het moet zo zijn dat er al plannen zijn, maar daar heeft het college niets over gezegd.”

Maar wat wil DorpsGoed dan?

“We juichen nieuwe ontwikkelingen zeker toe. Zo is het positief dat er een plan is om ca. 40 woningen rond de Donksestraat te bouwen. Daar zijn we zeker kritisch op de verkeersafwikkeling. En dat er woningen komen op de plek van de Blauwe Scholk, is iets wat ook in de visie van het college staat. Het dorp heeft behoefte aan kleinere woningen en appartementen voor ouderen en starters.

Wat wil je het college meegeven over de Blauwe Scholk?

We zijn trots op de geschiedenis van Den Dungen en voor veel Dungenaren is de Blauwe Scholk verbonden met het dorp. Prima dat er nieuwe ontwikkelingen zijn, maar laten we de trots op ons dorp meenemen naar de toekomst, zodat we dat goede gevoel door kunnen geven aan volgende generaties.”

Wilt u meer weten over wat DorpsGoed de afgelopen tijd heeft gedaan? Neem dan contact op met Mariska Sturkenboom: m.sturkenboom@kpnmail.nl of kijk op onze vernieuwde website www.DorpsGoed.nl. Voor de laatste updates kijk je op facebook.com/dorpsgoed.