DorpsGoed: college aan de slag dankzij motie

De gemeenteraad van Sint-Michielsgestel was duidelijk op 12 februari: dit college moet kiezen! Kiezen wat er moet gebeuren nu er een kerntakenonderzoek is geweest. Dit college heeft zichzelf aan het roer gezet, is het vreemd dat de raad vraagt welke koers het dan wil varen?

Unanieme steun was er dus voor motie, die was ingediend door DorpsGoed, CDA en VVD. Deze motie roept het college op de keuzes die het maakt, duidelijk te presenteren, voordat ze in de kadernota staan. Zo kan de raad discussiëren over die keuzes: helder en transparant. Want u wilt toch weten wat u te wachten staat in de zorg? Of wat uw sportvereniging kan verwachten van dit college? En wie het groen en de speeltuintjes in onze dorpen blijft verzorgen?

Dat het college al aanvoelde, dat het deze kant op zou gaan, bleek uit de toezegging van de voorzitter van de raad dat het college een notitie vóór de kadernota aan de raad presenteert. Burgers en gemeenteraad hebben immers recht op een heldere en duidelijke opinie van dit college over het kerntakenonderzoek. Het college heeft veel tijd gestoken in het ophalen van informatie bij burgers, dus willen we nu ook weten welke bezuinigingskeuzes het maakt en waarom!

Mariska SturkenboomVoor meer informatie over dit onderwerp of andere zaken die u met DorpsGoed wilt bespreken, kunt u terecht bij Mariska Sturkenboom, m.sturkenboom@kpnmail.nl.

U bent ook altijd welkom om op een van onze achterbanvergaderingen mee te praten. Voor data en locatie kunt u onder het tabblad contact het vergaderschema raadplegen.