DorpsGoed: Christel, René, Miriam, Toine en Mariska. 

De bovenste 5 leden van de kieslijst van DorpsGoed. Als je die bij elkaar zet, gebeurt er wat. Waar de een meer van de grote lijnen is, is de ander van de details. Er wordt gepraat, geluisterd en natuurlijk wordt er praktisch aangepakt. Want buiten de gemeenteraadsvergaderingen en verkiezingen om is DorpsGoed een partij die zich laat zien in heel veel activiteiten. Ook dit jaar doen we bijvoorbeeld mee aan NLdoet.

Maar nu over de politiek. Waar staan ze voor op de lijst bij DorpsGoed?

5. Christel Heijmans

“Ik geloof in de kracht van een samenleving waarin we elkaar helpen, samen de handen uit de mouwen steken en onze verantwoordelijkheid nemen. Krachten bundelen om onze dorpen leefbaar te houden. Wat mij in DorpsGoed aanspreekt, is dat het denkt vanuit de dorpen en haar bewoners. Elk dorp heeft zijn eigen identiteit en dat moet natuurlijk vooral zo blijven! Ik ben ervan overtuigd dat je de dorpen veel beter en leefbaarder kunt maken in samenspraak met de burgers. Samendoen is daarbij het toverwoord.”

4. René Rijken

“Jarenlang heb ik me met volkshuisvesting en projectontwikkeling bezig gehouden in mijn werk. Nu wil ik bij DorpsGoed die kennis inzetten om de beschikbaarheid van koop- en huurwoningen in alle kernen van onze gemeente te verbeteren. Hoog op de lijst hoop ik in de gemeenteraad te komen zodat we passender en betaalbaarder huizen hebben voor jong en oud!”

3. Miriam Cooijmans

“Ik wil me sterk maken voor leefbare kernen, en dat doet DorpsGoed al jaren. Voor jong en oud moet het hier goed wonen zijn. Ik ga me inzetten voor goede schoolgebouwen en kindcentra. De school en de kinderopvang moet een vertrouwde plek zijn voor de kinderen en de ouders. Een school is een centraal punt in het dorp en in een dorp als Gemonde heel belangrijk. En je moet daar ook veilig naar toe kunnen, dus verkeer is voor mij ook een aandachtspunt. Ik ben er klaar voor om als raadslid voor DorpsGoed aan de slag te gaan!”

2. Toine van Vught

“DorpsGoed is mijn partij omdat zij in de gaten hebben hoe belangrijk goede faciliteiten in het dorp zijn. Niet alleen in stenen, maar ook in vrijwilligers en een gemeenschap. Passende woningen zijn dan heel belangrijk. Er moeten kleinere woningen komen. Of de mogelijkheid om grote woningen te splitsen. Zodat er doorstroming komt en er ook jongeren en gezinnen in onze dorpen kunnen wonen. Want…een dorp zijn we samen!”

1. Mariska Sturkenboom

“DorpsGoed is er als geen ander voor de inwoners. Samen maken we onze gemeente. Daarom vind ik inspraak van inwoners zo belangrijk. Mensen die in een omgeving wonen die gaat veranderen, mogen daar wat van vinden. En het minste wat een gemeente kan doen, is dat serieus nemen en er mee aan de slag gaan. Van DorpsGoed mag u in de toekomst verwachten wat we al jaren doen: Luisteren naar mensen en samen zoeken naar een oplossing.”

14, 15 en 16 maart, kies voor lijst 3! www.dorpsgoed.nl

Inschrijven voor de nieuwsbrief

* verplicht veld