DorpsGoed blijft strijden voor Dungense polder

Donderdag 31 oktober stond de centrumvisie Den Dungen op de Gestelse raadsagenda. Een breed palet aan ontwikkelingen, die in die visie is opgenomen, kwam bij de bespreking van die visie voorbij. DorpsGoed staat hier vooral stil bij een onderwerp waar de partij zich sinds de oprichting in 1999 sterk voor maakte en niet zonder succes.

DorpsGoed blij met enkele stappen

Om te beginnen benadrukte Mariska Sturkenboom in de raad blij te zijn met een aantal ontwikkelingen die vertaald zijn in deze visie en die nu eindelijk opgepakt worden. Mariska: “Het is goed dat eindelijk het gebied Grienselhof en het gebied rondom de Blauwe Scholk ontwikkeld worden. Ik ben wel reëel en denk dat er op de ene plek sneller succes is te behalen dan op de andere. Daarom begrijp ik ook niet dat het college in deze visie zaken heeft opgenomen, die eigenlijk alleen maar zand in hun toch al haperende motor strooien.”

Dungense polder moet open blijven

De afgelopen decennia is er vaak verzet geweest en uiteindelijk ook constructief overleg gevoerd tussen de gemeente Sint-Michielsgestel en de Bossche politiek over de Dungense polder. Uitkomst van die inspanningen van vooral DorpsGoed is dat er ook vanuit de stad Den Bosch een andere kijk ontstond op dit bijzondere gebied tussen stad en platteland. Mariska: “Wat begon met inspanningen van Harrie en Jos Maas werd opgepakt door anderen in onze partij en leidde met vooral de inzet van Martijn van Meurs tot de huidige situatie: het behoud van een waardevol open en groen gebied. Ik weet dat veel inwoners DorpsGoed dankbaar zijn. Dit was natuurlijk alleen mogelijk met de steun van de overige partijen in de Gestelse raad en de diverse colleges. 

Geen steun voor amendement

“Ik begrijp dan ook helemaal niets van dit college dat nu in deze centrumvisie een ontwikkeling opneemt die grotendeels buiten dit gebied ligt,” zucht Mariska. “Daarnaast wordt met een visie op woningbouw aan deze westkant van Den Dungen, het openhouden van dit bijzondere gebied teniet gedaan.” Mariska meent dat Den Bosch zich bekocht zal voelen: wij laten het open en Gestel gaat aan de slag. Bovendien verwacht zij verzet tegen een visie waarin deze ontwikkeling is opgenomen. “Je organiseert met het bouwen aan de westkant van Den Dungen je eigen verzet tegen deze centrumvisie,” verwacht Mariska. Helaas kreeg het amendement van DorpsGoed, de Gestelse Coalitie en de PvdA om deze passage uit dit plan te schrappen onvoldoende steun.

Wil je meer weten over deze centrumvisie of je mening met DorpsGoed delen? Neem contact op met Mariska Sturkenboom, m.sturkenboom@kpnmail.nl