DorpsGoed: bezuinigen of anders inrichten?

Voor eind april 2015 komt het college met voorstellen voor bezuinigingen  met een omvang van 2,3 miljoen euro. Deze omvangrijke bezuiniging gaat vanaf 2017 invloed hebben op veel wat er binnen de dorpen in onze gemeente gebeurt. DorpsGoed is zeer benieuwd welke keuzes het college nu eindelijk maakt. Heel bewust hebben wij in februari jl. het college gevraagd om te komen tot een samenhangend voorstel, waarin ook de gevolgen van de bezuinigingen breed worden beschouwd, want een bezuinigingen op één terrein heeft vaak grote gevolgen op andere gebieden. Het gevaar bestaat dat je het kind met het badwater weggooit en bijvoorbeeld sociale structuren kapot maakt, die juist in deze moeilijke tijden zo belangrijk zijn.

Praat mee; juist nu is uw mening belangrijk

Tijdens de raadsvergadering van 21 mei zal DorpsGoed laten horen wat onze partij belangrijk vindt. Daarvoor horen onze raadsleden graag eerst van u, als inwoner, wat u vindt dat er behouden moet blijven of waarvan u vindt dat het wel een onsje minder mag of eventueel anders aangepakt kan worden. Ook willen we graag van u horen op welke terreinen de gemeente meer los mag laten en het initiatief aan de burger over kan laten, want ook dat kan bezuinigingen opleveren. Dat geldt natuurlijk ook voor het anders gebruiken van gemeentelijke gebouwen.  Wij willen graag uw ideeën kennen om nog beter het debat van 28 mei in te kunnen gaan.

DorpsGoed vindt in ieder geval onze verenigingen belangrijk, omdat zij onze sociale structuur in onze Mariska Sturkenboomdorpen in belangrijke mate vorm geven. Wij willen u vragen contact met ons op te nemen. Niet alleen voor uzelf, maar vooral voor uw vereniging, stichting of organisatie waar u lid, vrijwilliger of medewerker van bent. Alle ontvangen ideeën zullen wij meewegen in onze stellingname in de komende bezuinigingsdiscussie!

U kunt ook een afspraak maken met onze fractie of ons laten weten dat u mee wilt praten. Stuur een mail naar onze fractievoorzitter Mariska Sturkenboom: m.sturkenboom@kpnmail.nl. Wij nemen dan contact met u op.

Nogmaals: laat horen wat er bij u leeft!