DorpsGoed: aansluiting De Brand op Beusingsedijk ongewenst

Binnenkort start de ombouw van de provinciale weg Den Bosch – Veghel, de N279. De provincie Noord-Brabant is samen met de aannemingscombinatie De Vaart bezig enkele wijzigingen aan te brengen in het eerder vastgestelde plan.

Aansluiting N279 -de Brand

Aansluiting N279 -de Brand

Zo wordt gedacht aan het doortrekken van het fietspad aan de Dungense kant van het kanaal tot aan Veghel. Dit is een prima plan, maar er zijn nog twee andere veranderingen in beeld waar DorpsGoed minder blij mee is. De huidige aansluiting bij het industrieterrein De Brand wil men ongelijkvloers maken: in de vorm van een viaduct. Dat is misschien  voor het verkeer een verbetering, maar wat betekent dit voor het ruimtegebruik en de geluidhinder, als de weg hier de hoogte in gaat ? Welke effecten heeft dit voor de bewoners aan De Poeldonk?

Vrachtverkeer via Beusingsedijk

Martijn van Meurs

Martijn van Meurs

Het is door de provincie niet openlijk naar buiten gebracht, maar DorpsGoed verwacht dat de aangepaste ontsluiting (ongelijkvloers) met De Brand een derde verandering met zich meebrengt. Een aanpassing daar, roept opnieuw de discussie op over een tweede ontsluiting voor het vrachtverkeer vanaf de Brand naar de Beusingsedijk. Deze optie is vorig jaar ook al door de gemeente Den Bosch aangedragen. In november 2014 heeft de Gestelse gemeenteraad in een brief aan Den Bosch duidelijk gemaakt, dat zij dit niet acceptabel vindt.  De gemeenteraad verzocht de voorgestelde aansluiting op de Beusingsedijk uit het  plan te schrappen. Nu dreigt deze optie weer in beeld te komen, nu ook bij de provincie. DorpsGoed heeft over deze laatste ontwikkelingen vragen gesteld aan het college van B&W en daarbij te kennen gegeven, dat wij van het college een stevige opstelling verwachten tégen deze ontwikkeling. Voor meer informatie kunt u terecht bij Martijn van Meurs, mvanmeurs@hetnet.nl of voor een reactie naar www.dorpsgoed.nl .