Diny Pennings: Uitvoering WMO kritisch blijven volgen

Diny Pennings maart 2016De gemeente heeft voor 2017 een nieuwe WMO-verordening opgesteld. Daarin is vastgesteld hoe de gemeente de WMO het komend jaar gaat uitvoeren. Zoals altijd, volgt DorpsGoed dit kritisch. En dat blijkt nodig. Uit een klant tevredenheidsonderzoek blijkt dat 20% niet tevreden is. Vooral de huishoudelijke hulp die niet aan de zorgvraag kan voldoen vanwege gebrek aan tijd is vaak genoemd. Daarnaast is de eigen bijdrage die gevraagd wordt een belemmering om hulp te vragen.

Gemeente en zorgverlener
In een kort filmpje op de facebookpagina van DorpsGoed legt Diny Pennings de visie van onze partij uit over dit onderwerp. Burgers ontvangen zorg van een zorgverlener, de gemeente heeft de regie. Als er tussen de gemeente en de zorgverlener zaken niet goed lopen, moet dat niet op het bordje van de burger terecht komen.

Elk jaar evalueren
DorpsGoed kan zich vinden in de verordening die is opgesteld voor 2017. Zo wordt er geen standaard aantal uren meer afgesproken voor huishoudelijk hulp per huis of flat, maar wordt er maatwerk geleverd. Om nu te zorgen dat dit soort zaken goed uitgevoerd worden, wil DorpsGoed dat er in plaats van één keer in de vier jaar, elk jaar een evaluatie gehouden wordt. En dat de mensen die gebruik maken van de zorg uit de WMO elk jaar een klanttevredenheidsonderzoek kunnen invullen. DorpsGoed heeft zich met PvdA, VVD, CDA en PPA hard gemaakt om de wethouder zo ver te krijgen dit te regelen. Gelukkig steunden ook alle andere partijen deze oproep en kunnen we vóór u en mét u, blijven bepalen of de uitvoering van de WMO is, zoals deze door de gemeente is beloofd. U kunt via het klanttevredenheidsonderzoek en via de raad uw invloed blijven houden op de uitwerking van de WMO en de andere 2 transities.

Eigen bijdrage
De motie om de eigen bijdrage af te schaffen voor mensen met een inkomen tot 120% van het minimum, steunen we van harte. Als je ziek bent, valt je inkomen vaak al ver terug. Een hoge eigen bijdrage zorgt er dan ook nog voor dat mensen een klein besteedbaar inkomen over houden. Deze inkomensterugval, die vaak weer allerlei andere verstrekkende gevolgen heeft, wil DorpsGoed voorkomen; met deze maatregel kan dat. Heeft u vragen of opmerkingen rond de WMO, neem dan contact op met Diny Pennings: dinypenningsb@gmail.com of kijk op de facebookpagina van DorpsGoed