De Huif en de buren

De Huif is al een tijdje weg en daar komt iets nieuws voor. Op het SCI terrein gaat gebouwd worden en daar moeten ook plannen voor komen. Een reden voor het college om de hele tussenliggende omgeving ook eens onder de loep te nemen en er plannen voor te maken.

Het college is niet de enige die zich druk maakt om deze wijk. Dat doen de bewoners ook. Zo is er een groep omwonenden van de Huif aan de slag gegaan met een plan. Een plan om de plaats van de Huif te herbouwen met verschillende woningen voor verschillende groepen medebewoners. Ouderen, jongeren, starters, gezinnen. Aan iedereen is gedacht.

Dat plan is met verve in beeld gebracht door ‘De buren van de Huif’. Het college heeft het initiatief bekeken en heeft publiekelijk aangegeven dit geweldig te vinden. Dat was een jaar geleden. Nu geeft het college aan dat het een leuk plan is, maar dat ‘de buren van de Huif er niet over gaan’. De grond is van de gemeente.

Mariska Sturkenboom heeft regelmatig contact met de buren van de Huif:

“Het college heeft een punt, maar het is wel raar dat er het ene moment op een podium geklapt wordt voor een plan en een jaar later aangegeven wordt dat het plan niet haalbaar is zoals het er nu ligt. Daarmee zet je mensen op het verkeerde been. De groep bewoners heeft een heel plan tot in detail uitgewerkt en toen werd er niet zo positief op gereageerd als toen op dat podium, terwijl de invulling hetzelfde was.”

En nu?

Mariska: ”Er waren toezeggingen gedaan dat ‘De buren’ inbreng hebben bij het zogenaamde bidboek. Dus meepraten over wat er gebeurd in hun omgeving was dan mogelijk. Maar nu blijkt dat de gemeente dat niet gaat doen. Dus heel veel werk dat verzet is, namelijk zoveel mogelijk wensen voor zoveel mogelijk omwonenden inwilligen, is voor niks geweest. En dat is wel zuur.”

DorpsGoed begrijpt best het dilemma van het college, dat je voor het algemeen belang bent, en dat belang is wellicht groter dan alleen de direct omwonenden. Maar we vinden het jammer dat de indruk bij de omwonenden is gewekt dat dit plan er ging komen. Een bijzonder initiatief dat er voor zorgt dat bewoners zich heel betrokken voelen bij hun wijk. Nu moeten ze afwachten of hun wensen ook gehoord zijn en wat er echt komt.

DorpsGoed heeft gevraagd om ‘de buren van de Huif’ echt een stem te geven in hun buurt. Al is het alleen al om het draagvlak voor de ontwikkelingen groot te houden.

Meer weten over dit onderwerp of over DorpsGoed? Kijk op www.DorpsGoed.nl. Of mail naar fractievoorzitter@dorpsgoed.nl