Dat doe je niet zomaar, stemmen tegen de begroting.

DorpsGoed is het niet eens met de keuzes die het college maakt voor de begroting van 2021.

2021 wordt een lastig jaar. We zijn nog niet klaar met Corona en we weten ook nog niet wat de financiële schade voor de gemeente wordt in 2020 en 2021. Duidelijk is dat er minder geld binnenkomt, maar hoeveel en uit welke hoek dat komt, is niet duidelijk.

Maar daar hebben al gemeenten toch last van, wat is er dan anders in Sint-Michielsgestel?

Mariska Sturkenboom: ”we hebben moeite met de keuzes die het college maakt. Al jaren wordt het tekort op de begroting aangevuld uit de reserves. Daardoor lijkt het geen tekort. Omdat dat al jaren gebeurd, zijn die reserves behoorlijk geslonken. Nu hebben we een lastig jaar en moet het college er voor kiezen om de reserves aan te vullen omdat er anders op de lange termijn te weinig geld is. Dat lijkt ons niet de goede weg. We zeggen er al jaren wat van, maar er wordt niets mee gedaan. Dan moeten we maar met een duidelijker stem komen.”

Zijn er nog meer zaken die anders moeten?

Mariska: “Ja, wij hebben vorig jaar geld beschikbaar gesteld voor woningbouw. Daar is nog heel weinig mee gebeurd. We willen daar meer resultaat van zien. Zeker op het gebied van kleine woningen. Dus daar is een motie voor ingediend en aangenomen. En verder heeft het college ervoor gekozen om 10% te bezuinigen op alle investeringen, behalve op het Mercuriusplein in Berlicum. Daar is wel een boekhoudkundige lus bedacht, maar het investeringsbedrag blijft hetzelfde. De afschrijving is verlengd, dus in plaats van over 40 jaar met een nieuw plein beginnen, doen we dat over 45 jaar. Het scheelt dan wel elk jaar 10.000,- die we niet apart hoeven te zetten. Maar 10.000,- per jaar helpt onze begroting maar een beetje. Terwijl als je 300.000  euro aan de voorkant bespaart, kun je van dat bedrag echt iets anders doen.

En nu heb ik het nog niet eens over de bezuiniging op het sociaal domein, dus alles wat met zorg en welzijn te maken heeft.”

Wat gaat DorpsGoed doen?

Mariska: “We blijven in de raad vragen om andere keuzes te maken. Want uiteindelijk gaat die er over. We hopen dat we een meerderheid mee kunnen krijgen voor onze voorstellen. De oppositie heeft samen met DorpsGoed duidelijk laten horen dat de keuzes die gemaakt zijn niet door de hele gemeenteraad gesteund worden. ”

Wil je meer weten over DorpsGoed en waar we voor staan? Kijk op www.dorpsgoed.nl.

Wil je reageren? Stuur een berichtje naar fractievoorzitter@dorpsgoed.nl