Buurgemeenten zoeken elkaar op

Onlangs heeft een afvaardiging van gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch een bezoek gebracht aan Sint-Michielsgestel. Het initiatief lag bij de Gestelse gemeenteraad die het van belang vindt om belangrijke onderwerpen die beide gemeenten raken, rechtstreeks met de Bossche raadsleden te bespreken. De bijeenkomst, gehouden op de Poeldonk in Den Dungen, bestond uit een informatieavond over drie onderwerpen en een korte fietstocht door het buitengebied.

De Dungense polder / Kloosterstraat

Rond de Kloosterstraat is het lange tijd stil gebleven. Er bestaat weliswaar een afspraak met Den Bosch dat voor de inrichting van de polder een nieuwe visie moet komen, maar het initiatief kwam niet echt van de grond. De bouwstenen voor die visie liggen klaar. Nu is de afspraak gemaakt dat binnen enkele maanden het onderwerp op de Bossche raadsagenda verschijnt.

Windmolens bedrijventerrein De Brand

Sint-Michielsgestel is geen voorstander van de plaatsing van drie of vier windmolens langs het Maximákanaal. In oktober 2014 heeft de gemeenteraad deze boodschap overgebracht aan Den Bosch. Omdat de Gestelse raad hiervoor goede argumenten heeft, zijn deze nogmaals uitgelegd aan de raadsleden van onze buurgemeente.

Martijn van Meurs

Martijn van Meurs

Verkeer A2 en weg Zuid-Willemsvaart

Het toenemende verkeer rond Den Bosch, o.a. op de A2, heeft gevolgen voor de bereikbaarheid en zorgt mogelijk voor extra sluipverkeer in de kernen van Gestel, Berlicum en Den Dungen. Ook neemt de veiligheid af op onze lokale wegen, zoals bij de verbinding Den Dungen – Berlicum (Beusingsedijk). De ombouw van de weg langs het kanaal zorgt daarbij voor nieuwe, onwenselijke situaties. Langs deze weg ligt het bedrijventerrein van Den Bosch. Nu leeft er in Den Bosch de wens voor een tweede ontsluitingsweg voor De Brand. De Gestelse raadsleden zien deze tweede aansluiting, op de Beusing, niet zitten. Daarom is door ons gevraagd naar een alternatief te kijken.

Voor uw reactie of meer informatie, kunt u ons bereiken via www.dorpsgoed.nl of Martijn van Meurs, mvanmeurs@hetnet.nl.