Bomenkap in Den Dungen

Martijn van Meurs

Martijn van Meurs

Begin dit jaar heeft de gemeente tijdens een inloopmiddag in de Litserborg, het onderhoudsplan voor het bomenbestand in de verschillende dorpen, bekend gemaakt. Daarbij viel ons op het grote aantal bomen wat men van plan is te kappen in Den Dungen langs het weggedeelte Litserstraat – Hooidonk. Het gaat om totaal 12 volwassen eiken die worden gekapt en waarvoor een herplant van slechts 3 nieuwe eiken plaats vindt. Er wordt gesteld dat de bomen in slechte conditie zijn, ziek of een risico vormen.

Wij vinden het terecht dat bomen verdwijnen als deze echt aan hun eind zijn. Maar onder de genoemde bomen zijn er ook die nog een tijdje kunnen blijven. Ons verzoek is dan ook om niet alle bomen te kappen of dit over meer jaren te spreiden. Nu alle bomen kappen betekent dat vrijwel alle groen in dit deel van de Litserstraat verdwijnt en een gehavend straatbeeld overblijft. Daarbij heeft onze gemeente met haar leuze ‘Gestel Groene Gemeente’ een houding waar te maken: herplant van hetzelfde aantal bomen moet de doelstelling zijn! Wat is uw mening hierover? Reageer hieronder of stuur een mail naar Martijn van Meurs

mvanmeurs@hetnet.nl.

3 antwoorden
 1. Helmus Boons
  Helmus Boons zegt:

  Geachte heer Van Meurs,
  Ter informatie. Onderstaande mail naar het college verzonden.
  Met vriendelijke groet, Helmus Boons.

  Geachte wethouder,

  Wij krijgen momenteel als Bomenstichting en Het Groene Hart Brabant veel reacties op het voornemen van de gemeente St. Michielsgestel 150 afgekeurde bomen in, met name Den Dungen en Berlicum, te kappen. Alhoewel dit proces al een tijdje loopt toch een brandbrief.

  Ik heb over deze voorgenomen kap al eerder contact gehad met de gemeente. In dat gesprek werd aangegeven dat het ging om o.a. de essentaksterfte, zwammen op beuken en met name veel eiken met een verminderde weerstand die om veiligheidsredenen moeten worden gekapt. Wat de essentaksterfte betreft geen discussie. De waardevolle eiken roepen bij ons echter vragen op. Mede ingegeven door de meldingen van bewoners willen wij daar nog eens naar kijken.

  Het gaat met name om de waardevolle eiken aan de Litersestraat-Hooidonk. Over deze categorie (inlandse eiken) is dan ook veel te doen. Het gaat hier over 13 volwassen, monumentale structuurbomen die feitelijk als zeer waardevol en onvervangbaar kunnen worden beschouwd.

  Een bewoonster mailde ons het volgende:

  Onze gemeente gaat binnenkort een heel aantal (dikke) bomen kappen. Waarvan ook een groot deel in Den Dungen. Het argument is dat ze ziek zijn of een gevaar kunnen vormen. Het gaat om 13 dikke grote eiken aan de Litserstraat-Hooidonk die een heel belangrijk landschapselement vormen in het dorp. In de Spurkstraat worden 61 essen gekapt. Ook in Berlicum worden 16 eiken gekapt. Er komt nagenoeg niets voor terug. Veel vertrouwen heb ik niet in de argumenten van de gemeente en ik vermoed dat de bomen vooral lastig zijn en in de weg staan. Maar ik heb niet genoeg kennis hiervan om te kunnen beoordelen of ze echt ziek zijn.

  https://www.sint-michielsgestel.nl/inwoners/wijkbeheer/groenonderhoud/ziektes-en-aantastingen-leiden-tot-bomenkap/

  De vraag roept zich op of deze bomen een dusdanig gevaar opleveren voor de veiligheid dat deze moeten worden gekapt? Het is niet aannemelijk dat er in een keer zoveel eiken uitvallen of een gevaar voor de verkeersveiligheid vormen. Dat zou betekenen dat de gemeente de bomen jarenlang niet heeft gekeurd. Aangezien het hier een waardevolle bomenstructuur betreft, met een hoge vervangingswaarde en langs een invalsweg naar Den Dungen, vragen wij of het mogelijk is een second opinion te laten uitvoeren, met als doel deze markante bomen zo lang mogelijk te behouden. De monumentale eiken vertegenwoordigen een hoge beeldkwaliteit en zijn ook vanuit ecologisch oogpunt van grote betekenis. De solitaire bomen in de Litserstraat, die door uitval vrij zijn komen te staan, vallen in hun verschijningsvorm nog meer op en zijn daardoor nog markanter. De Litserstraat heeft al zoveel bomen verloren. De resterende eiken maken hier het verschil. Een verminderde weerstand is geen reden om een monumentale boom vroegtijdig te kappen. De gemeente zou juist alles uit de kast moeten halen om de groeiplaats te verbeteren.

  De ene boomtechnicus is de andere niet. Alhoewel wij er vanuit gaan dat de bomen door een gecertificeerd ETT er zijn gekeurd, is de ene boomspecialist strenger dan de ander. Gezien de grote betekenis van deze 13 monumentale eiken, zou het doel moeten zijn deze waardevolle bomen in Den Dungen zo lang mogelijk in stand te houden en indien niet anders kan deze gefaseerd te kappen. De vervangingswaarde is hoog en de reproductietijd lang.

  Het college schrijft in een verklaring dat de bomen veel te lijden hebben gehad onder zout. Wij denken eerder dat de bomen in conditie achteruit zijn gegaan door herinrichting en verbreding, waarbij sommige eiken met de stamvoet in het asfalt zijn komen te staan. In dat opzicht is er in het verleden onzorgvuldig gewerkt en weinig aandacht geweest voor bescherming van de groeiplaats van deze waardevolle eiken. Ik heb zelf geconstateerd dat bij de laatste asfalteringswerkzaamheden aan de Hooidonk geen enkele boom was afgeschermd of in de stamommanteling stond. Zolang de eiken niet staan af te sterven is er dus geen enkele reden deze vroegtijdig te kappen. Tenzij hier een calculatie aan ten grondslag ligt. Het onderhoud aan een monumentale bomenstructuur is nu eenmaal duurder dan van nieuwe aanplant.

  Wij hebben de volgende vragen over de aanstaande kap:

  1) Waarom moeten de eiken, waaronder de 13 waardevolle eiken aan de Litserstraat-Hooidonk, worden gekapt? Een verminderde weerstand is geen reden om een waardevolle boom te kappen. Zolang een boom nog stabiel is en redelijk in blad komt is daar geen enkele aanleiding voor. Tenzij de restwand zo dun is geworden en de gesteltakken zo slecht dat de boom in kwestie bij harde wind kan omwaaien of uitbreken. Maar ook hier kan met het innemen van de kroon de boom in kwestie nog jaren worden behouden.
  2) Zijn de bomen door een gecertificeerd ETT er gekeurd?
  3) Is het college bereid om voor de waardevolle zomereiken aan de Litserstraat-Hooidonk een second opinion te laten uitvoeren? Gezien de grote betekenis en onvervangbaarheid van deze monumentale eiken voor het dorp Den Dungen is dit zeker een overweging waard.
  4) Is de gemeente bereid om te investeren in groeiplaatsverbetering voor de eiken die eventueel toch kunnen worden gehandhaafd en niet op de kaplijst staan?

  Tot slot. Langs de N65 staan veel gemankeerde, monumentale zomereiken. Sommige hebben behoorlijke aanrijschade opgelopen. Desondanks worden er maar zelden eiken preventief gekapt. Rijkswaterstaat doet er alles aan om deze waardevolle bomenstructuur zo lang mogelijk in stand te houden door ze goed te onderhouden. De eiken aan de Litserstraat-Hooidonk zijn van dezelfde soort (zomereiken) en hetzelfde kaliber en staan in eenzelfde groeiplaats langs een veel drukkere weg. De vraag werpt zich dan ook op waarom de eiken langs de N65 geen veiligheidsrisico vormen en de eiken aan de Litserstraat-Hooidonk wel? De individuele gevallen daargelaten. In tegenstelling tot het persbericht van de gemeente is aanrijschade geen reden om een boom vroegtijdig te kappen. Zeker niet als het een hardhoutsoort betreft, zoals de inlandse eik.

  Kortom. Wij vragen u de kap in heroverweging te nemen door het uitvoeren van een second-opinion. Wij komen graag in het bezit van het opgestelde keuringsrapport. Wij beseffen dat de kapvergunning is verleend en het werk is aanbesteed. Het is kort dag. Maar beter ten halve gekeerd dan…Deze bomen zijn onvervangbaar en bepalen mede het gezicht van Den Dungen. Ze stammen uit een andere tijd. Daar mag niet lichtzinnig mee worden omgesprongen.

  In afwachting van uw reactie.

  Met vriendelijke groet, namens de bomenstichtingen en Het Groene Hart,

  Helmus Boons.

  Voorzitter van stichting Boom en Bosch.
  Contactpersoon van de Landelijke Bomenstichting.
  Secretaris van Natuur- en milieuvereniging Het Groene Hart Brabant.

  Beantwoorden
 2. venkant
  venkant zegt:

  die bomen zijn niet ziek er word maar raak gekapt zie brug over essche stroom bij Halder de wet die dit mogelijk maakt moet worden teruggedraaid ;een belletje met de gemeente en na geen bezwaar van direct omwonenden gaat er weer een boom plat , groet jaap

  Beantwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *