Bewoners rond wijkplein Gestel: buurtfunctie moet blijven

“We kenden geen mensen in de buurt toen we hier kwamen wonen, maar dankzij de activiteiten bij het wijkplein kennen we nu een heel veel mensen.” Een jong stel met dochter in de kinderwagen staat op zaterdag 8 april bij de partytent van DorpsGoed. Ze zijn blij met hun buurt en met de activiteiten rondom het wijkplein. Veel mensen, jong en oud, spreken ons aan over het wijkplein. Ondertussen lopen er heel wat mensen in en rond het gebouw. Er wordt getuinierd, binnen is er een kledingbank en er wordt gezellig samen koffie gedronken. Al met al is er veel bedrijvigheid en saamhorigheid rond het wijkplein.

Wijkplein Gestel leeft!wijkplein gestel
Het wijkplein is een centraal punt in de wijk, wat eens een school was. Dat het gebouw ooit weg gaat, is besloten, maar iedereen is het er over eens dat er een centraal bewonerspunt moet blijven.
DorpsGoed neemt deze boodschap dan ook mee om vanuit de politiek te zorgen dat deze functie blijft bestaan. Zoals opgemerkt door een vrijwilliger: “Het is geen optie dat we bij de Huif koffie gaan drinken, terwijl je vanuit de Irenestraat je buurtgenoten wilt ontmoeten. Dat wil je hier om de hoek doen, waar je iedereen uit de wijk tegenkomt!” Oproep aan de lokale politiek: zorg ervoor dat er een plek blijft als het wijkplein Gestel waar je samen kan komt en activiteiten ontplooit.

Andere opmerkingen uit de buurt hoorden we ook tijdens ons wijkbezoek op deze zaterdagochtend: het woont hier prettig: jong en oud door elkaar. Maar er wordt ook te hard gereden, zoals in bijna elke wijk overigens. Dat de school er niet meer is, maakt het wel rustiger met het verkeer in de wijk.

Wilt u ook vertellen wat u vindt van uw wijk? Wij komen graag langs. Kijk eens op onze facebook pagina wat wij doen www.facebook.com/dorpsgoed. Of neem contact op met Mariska Sturkenboom: m.sturkenboom@kpnmail.nl