Betoog Coalitieakkoord 12 mei 2022 / Mariska Sturkenboom, fractievoorzitter

Verbijsterd, vol ongeloof en met open mond bleven we bij DorpsGoed achter toen we het bestuursakkoord hadden gelezen. Nog even gecheckt of het echt het bestuursakkoord was, maar dat was het zeker. 

We kunnen onszelf feliciteren! De moties die we de afgelopen jaren hebben ingediend, 

het verkiezingsprogramma dat we geschreven hebben. Alles staat er in!

Het is dan ook extra pijnlijk dat we weer niet mee doen met de uitvoering. De formateur van dit college vindt de woonplaats van de wethouderskandidaat belangrijker dan dat er recht gedaan wordt aan de uitslag van de verkiezingen. We horen het de PPA lijsttrekker de heer Van Druenen en CDA Lijsttrekker mevrouw Van der Aa nog zeggen tijdens het lijsttrekkersdebat: De woonplaats van een wethouder maakt niet uit, je werkt voor de hele gemeente. Maar dat de PPA dat niet echt gelooft, hadden we eigenlijk toen al kunnen weten. In de folder, die door de hele gemeente verspreid is, wordt immers een wethouder uit Gestel, Den Dungen en Berlicum beloofd. Die belofte hebben ze dan wel waar gemaakt, dat moet ik ze nageven. Gemonde is in dit geheel weer overgeslagen door de PPA.   

4 jaar geleden werd DorpsGoed niet in de coalitie gevraagd. Reden: PPA wilde alleen verder met partijen die gewonnen hadden bij de verkiezingen. Saillant detail dat PPA nu gekozen heeft voor partijen die per saldo allebei verloren hebben bij de verkiezingen. Het structureel buitensluiten van DorpsGoed voor de coalitie door PPA begint op te vallen. Naar de reden kunnen we alleen maar raden. Dat er bij de vorige en huidige coalitie gekozen wordt voor landelijke partijen sluit in ieder geval niet aan bij de verkiezingsslogan van de PPA: Lekker lokaal.

DorpsGoed heeft de afgelopen jaren constructief oppositie gevoerd. De raadsleden van DorpsGoed hebben geen gesprekken hoeven voeren over het beledigen van mensen in de raad en de toon die we aanslaan, wij gaan namelijk voor de inhoud. Dat doen we ook bij de invulling van de functies binnen de raad. Het proces dat daarbij gelopen is deze keer, heeft de toon al weer gezet voor de komende jaren in de raad.

Na deze uiteenzetting over het proces, nu naar de inhoud van het bestuursakkoord. Zoals ik aan het begin al zei staan er heel veel dingen in waar DorpsGoed zich in kan vinden. Het is een akkoord op hoofdlijnen. Dat maakt het ook oppervlakkig en weinig concreet over de uitvoering. Er staat bijvoorbeeld bij het hoofdstuk Iedereen kan meedoen alleen maar lopend beleid in. Wat er al jaren gedaan wordt. De PvdA/GroenLinks signatuur om echt iets aan armoede te doen en mensen op weg te helpen, missen we hier. 

We zien die alleen terug bij het vasthouden aan het klimaatneutraal zijn van de gemeente in 2040. Daar worden meteen winstwaarschuwingen bijgegeven: de bezetting bij MGD en de financiële bijdrage van het Rijk.

DorpsGoed wil hierbij bij aantekenen dat het vorige college waar eveneens PPA en CDA in zaten zo weinig aan duurzaamheid heeft gedaan en dat die achterstand bijna niet in te halen is.

Een aantal heikele punten zijn niet opgenomen in het akkoord: 

Theereheide: PvdA/GroenLinks heeft tegen de plannen op deze locatie gestemd en dat meermaals herhaald. Hoe gaat het college hier mee verder? Ik hoor het graag van de formateur. 

Windmolens komen er niet tot 2030, maar daarna? Als we in 2040 klimaatneutraal moeten zijn, zal er nu al iets in gang gezet moeten worden. Zegt het college nu toe dat er ook geen voorbereidingen komen voor windmolens? Of komen we er over 4 jaar achter dat er vanaf 2030 windmolens in de gemeente staan?

Het CDA heeft nog iets over VABs in kunnen brengen. Gelukkig maar, anders waren zij onzichtbaar geweest.

DorpsGoed maakt zich wel zorgen over woningbouw in dit akkoord. Er wordt aangegeven dat er een versnelling moet komen, maar door onder andere een gebrek aan menskracht bij MGD, is dit de afgelopen jaren ook al niet gelukt. Waarom zou het nu wel lukken met dezelfde middelen? 

Er komt meer variëteit in bouwen, maar concreet is het niet. PPA en CDA hebben de afgelopen jaren ook geen serieuze pogingen gedaan het aanbod aan woningen te veranderen. En het is het afgelopen jaar ook niet gelukt een woonvisie te produceren, ondanks vele toezeggingen.

In het bestuursakkoord staat dat starters extra geholpen worden. De starterslening blijft bestaan. Al jaren wordt aangetoond dat deze lening er alleen maar voor zorgt dat de prijzen binnen de woningmarkt worden opgestuwd. En met de huidige inflatie blijft het financiële plaatje voor de starters met een starterslening, wankel. 

Ondertussen heeft het huidige college, waar PPA en CDA ook deel van uitmaken, 2 weken na de verkiezingen de projectontwikkelaars bij Beekveld de mogelijkheid gegeven de prijzen van de starterswoningen met 40.000 euro te verhogen. Hoe serieus kun je de extra aandacht voor de starters dan nemen?  Ik hoor graag hoe de formateur hier naar kijkt.

Het voornemen van PvdA/GroenLinks om in 4 jaar tijd 1000 woningen te bouwen, waarvan minstens 700 voor ouderen en starters is in de onderhandelingen onder tafel geschoven. We zijn benieuwd of de belofte dat er binnen anderhalf jaar Tiny Houses staan, wel nagekomen wordt.

Daarnaast vraagt DorpsGoed zich af hoe blij je bent als je op PvdA/GroenLinks gestemd hebt en je hoort dat er plannen gemaakt worden om in het buitengebied te gaan bouwen. En hoe verhoudt zich dat dan met de uitbreiding van de natuur die beloofd wordt in het bestuursakkoord. DorpGoed hoort graag waar die natuur dan gepland is.

Dan nog even naar de omvang van het college. We snappen dat daar uitbreiding op komt. Maar de omvang van het college is wel heel veel meer dan vorige periode. Waarbij ook nog wel wat af te dingen valt op de verdeling. We hadden bij de uitbreiding van het college dan ook gehoopt dat er meer aandacht van het college voor MGD zou zijn. Zoals een aantal keer wordt aangehaald in het akkoord is veel afhankelijk van de omvang van MGD. Behalve een voetnoot in het akkoord wordt er concreet niets over gezegd. DorpsGoed ziet dit wel als een van de grootste uitdagingen voor de komende 4 jaar. Zonder ambtenaren geen uitvoering.

Omdat het gehele akkoord niet financieel onderbouwd is, althans, we zien daar hier niets van terug, is ook dat nog een risico dat we niet kunnen inschatten. Zeker omdat er geen kadernota komt in 2022. Dus er wordt nu een bestuursakkoord gepresenteerd waarbij we er bij de behandeling van de begroting in oktober achter komen dat het wellicht niet uitvoerbaar is. Omdat dan pas concreet gemaakt wordt wat er precies gaat gebeuren en wat het gaat kosten. 

En wat betreft de uitvoering, daar mag u van DorpsGoed de komende jaren wat van verwachten. Want dat is waar we het college op gaan controleren. Doet het college wat ze belooft? Komt die burgerparticipatie eindelijk op gang of blijft het bij woningbouw weer bij de projectontwikkelaars liggen zoals gesuggereerd wordt in het akkoord?

Want plannen zijn mooi, maar het gaat om de uitvoering!

Verbijsterd, vol ongeloof en met open mond bleven we bij DorpsGoed achter toen we het bestuursakkoord hadden gelezen. Nog even gecheckt of het echt het bestuursakkoord was, maar dat was het zeker. 

We kunnen onszelf feliciteren! De moties die we de afgelopen jaren hebben ingediend, 

het verkiezingsprogramma dat we geschreven hebben. Alles staat er in!

Het is dan ook extra pijnlijk dat we weer niet mee doen met de uitvoering. De formateur van dit college vindt de woonplaats van de wethouderskandidaat belangrijker dan dat er recht gedaan wordt aan de uitslag van de verkiezingen. We horen het de PPA lijsttrekker de heer Van Druenen en CDA Lijsttrekker mevrouw Van der Aa nog zeggen tijdens het lijsttrekkersdebat: De woonplaats van een wethouder maakt niet uit, je werkt voor de hele gemeente. Maar dat de PPA dat niet echt gelooft, hadden we eigenlijk toen al kunnen weten. In de folder, die door de hele gemeente verspreid is, wordt immers een wethouder uit Gestel, Den Dungen en Berlicum beloofd. Die belofte hebben ze dan wel waar gemaakt, dat moet ik ze nageven. Gemonde is in dit geheel weer overgeslagen door de PPA.   

4 jaar geleden werd DorpsGoed niet in de coalitie gevraagd. Reden: PPA wilde alleen verder met partijen die gewonnen hadden bij de verkiezingen. Saillant detail dat PPA nu gekozen heeft voor partijen die per saldo allebei verloren hebben bij de verkiezingen. Het structureel buitensluiten van DorpsGoed voor de coalitie door PPA begint op te vallen. Naar de reden kunnen we alleen maar raden. Dat er bij de vorige en huidige coalitie gekozen wordt voor landelijke partijen sluit in ieder geval niet aan bij de verkiezingsslogan van de PPA: Lekker lokaal.

DorpsGoed heeft de afgelopen jaren constructief oppositie gevoerd. De raadsleden van DorpsGoed hebben geen gesprekken hoeven voeren over het beledigen van mensen in de raad en de toon die we aanslaan, wij gaan namelijk voor de inhoud. Dat doen we ook bij de invulling van de functies binnen de raad. Het proces dat daarbij gelopen is deze keer, heeft de toon al weer gezet voor de komende jaren in de raad.

Na deze uiteenzetting over het proces, nu naar de inhoud van het bestuursakkoord. Zoals ik aan het begin al zei staan er heel veel dingen in waar DorpsGoed zich in kan vinden. Het is een akkoord op hoofdlijnen. Dat maakt het ook oppervlakkig en weinig concreet over de uitvoering. Er staat bijvoorbeeld bij het hoofdstuk Iedereen kan meedoen alleen maar lopend beleid in. Wat er al jaren gedaan wordt. De PvdA/GroenLinks signatuur om echt iets aan armoede te doen en mensen op weg te helpen, missen we hier. 

We zien die alleen terug bij het vasthouden aan het klimaatneutraal zijn van de gemeente in 2040. Daar worden meteen winstwaarschuwingen bijgegeven: de bezetting bij MGD en de financiële bijdrage van het Rijk.

DorpsGoed wil hierbij bij aantekenen dat het vorige college waar eveneens PPA en CDA in zaten zo weinig aan duurzaamheid heeft gedaan en dat die achterstand bijna niet in te halen is.

Een aantal heikele punten zijn niet opgenomen in het akkoord: 

Theereheide: PvdA/GroenLinks heeft tegen de plannen op deze locatie gestemd en dat meermaals herhaald. Hoe gaat het college hier mee verder? Ik hoor het graag van de formateur. 

Windmolens komen er niet tot 2030, maar daarna? Als we in 2040 klimaatneutraal moeten zijn, zal er nu al iets in gang gezet moeten worden. Zegt het college nu toe dat er ook geen voorbereidingen komen voor windmolens? Of komen we er over 4 jaar achter dat er vanaf 2030 windmolens in de gemeente staan?

Het CDA heeft nog iets over VABs in kunnen brengen. Gelukkig maar, anders waren zij onzichtbaar geweest.

DorpsGoed maakt zich wel zorgen over woningbouw in dit akkoord. Er wordt aangegeven dat er een versnelling moet komen, maar door onder andere een gebrek aan menskracht bij MGD, is dit de afgelopen jaren ook al niet gelukt. Waarom zou het nu wel lukken met dezelfde middelen? 

Er komt meer variëteit in bouwen, maar concreet is het niet. PPA en CDA hebben de afgelopen jaren ook geen serieuze pogingen gedaan het aanbod aan woningen te veranderen. En het is het afgelopen jaar ook niet gelukt een woonvisie te produceren, ondanks vele toezeggingen.

In het bestuursakkoord staat dat starters extra geholpen worden. De starterslening blijft bestaan. Al jaren wordt aangetoond dat deze lening er alleen maar voor zorgt dat de prijzen binnen de woningmarkt worden opgestuwd. En met de huidige inflatie blijft het financiële plaatje voor de starters met een starterslening, wankel. 

Ondertussen heeft het huidige college, waar PPA en CDA ook deel van uitmaken, 2 weken na de verkiezingen de projectontwikkelaars bij Beekveld de mogelijkheid gegeven de prijzen van de starterswoningen met 40.000 euro te verhogen. Hoe serieus kun je de extra aandacht voor de starters dan nemen?  Ik hoor graag hoe de formateur hier naar kijkt.

Het voornemen van PvdA/GroenLinks om in 4 jaar tijd 1000 woningen te bouwen, waarvan minstens 700 voor ouderen en starters is in de onderhandelingen onder tafel geschoven. We zijn benieuwd of de belofte dat er binnen anderhalf jaar Tiny Houses staan, wel nagekomen wordt.

Daarnaast vraagt DorpsGoed zich af hoe blij je bent als je op PvdA/GroenLinks gestemd hebt en je hoort dat er plannen gemaakt worden om in het buitengebied te gaan bouwen. En hoe verhoudt zich dat dan met de uitbreiding van de natuur die beloofd wordt in het bestuursakkoord. DorpGoed hoort graag waar die natuur dan gepland is.

Dan nog even naar de omvang van het college. We snappen dat daar uitbreiding op komt. Maar de omvang van het college is wel heel veel meer dan vorige periode. Waarbij ook nog wel wat af te dingen valt op de verdeling. We hadden bij de uitbreiding van het college dan ook gehoopt dat er meer aandacht van het college voor MGD zou zijn. Zoals een aantal keer wordt aangehaald in het akkoord is veel afhankelijk van de omvang van MGD. Behalve een voetnoot in het akkoord wordt er concreet niets over gezegd. DorpsGoed ziet dit wel als een van de grootste uitdagingen voor de komende 4 jaar. Zonder ambtenaren geen uitvoering.

Omdat het gehele akkoord niet financieel onderbouwd is, althans, we zien daar hier niets van terug, is ook dat nog een risico dat we niet kunnen inschatten. Zeker omdat er geen kadernota komt in 2022. Dus er wordt nu een bestuursakkoord gepresenteerd waarbij we er bij de behandeling van de begroting in oktober achter komen dat het wellicht niet uitvoerbaar is. Omdat dan pas concreet gemaakt wordt wat er precies gaat gebeuren en wat het gaat kosten. 

En wat betreft de uitvoering, daar mag u van DorpsGoed de komende jaren wat van verwachten. Want dat is waar we het college op gaan controleren. Doet het college wat ze belooft? Komt die burgerparticipatie eindelijk op gang of blijft het bij woningbouw weer bij de projectontwikkelaars liggen zoals gesuggereerd wordt in het akkoord?

Want plannen zijn mooi, maar het gaat om de uitvoering!

Inschrijven voor de nieuwsbrief

* verplicht veld